Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN LÀ GÌ

Bạn sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (969.04 KB, 67 trang )


Bạn đang xem: Ý nghĩa khoa học và thực tiễn là gì

- trọng trách nghiên cứu: Để giành được mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích của luận văn là đặt ra những các đại lý lý luận, phân tích reviews thị trường lắp thêm tínhViệt Nam, thực trạng kinh doanh máy vi tính thương hiệu Việt, những ảnh hưởng tác động của hội nhập, làm đại lý cho vấn đề định hướng, đặt ra những giải pháp.3. Phạm vi và đối tượng người dùng nghiên cứu:- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn nghiên cứu và phân tích tình hình cung - cầu máy tính xách tay ở Việt Nam giữa những năm ngay sát đây.- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài triệu tập vào những doanh nghiệp làm máy vi tính thương hiệu Việt, tín đồ tiêu dùng.4. Phương thức nghiên cứu:Để tiến hành đề tài, các cách thức được áp dụng gồm: - cách thức thu thập và xử trí thông tin: tiến hành thu thập thông tin, dữliệu từ những nguồn khác biệt như báo chí, thơng tin bên trên mạng, những số liệu của doanh nghiệp, những báo báo của những tổ chức chăm ngành IDG, Hội tin học tp HốChí Minh,…, từ bỏ đó tất cả sự phân tích, đánh giá tổng hợp. - phương pháp điều tra, thống kê: tiến hành điều tra ý kiến tín đồ tiêu dùngvề sản phẩm máy tính, đối tượng điều tra là những người đã đi làm việc ở tp Hồ Chí Minh, sẽ có thời hạn tiếp xúc, áp dụng với thứ tính; tiến hành thống kê và xửlý số liệu. - cách thức phỏng vấn trực tiếp: trực tiếp gặp gỡ gỡ, thảo luận với một sốchuyên gia vào ngành vật dụng tính; với số đông cán bộ nhân viên cấp dưới phụ trách trực tiếp việc kinh doanh, bảo hành, gắn thêm ráp của một công ty làm máy tính xách tay thương hiệuViệt; với người sử dụng máy tính xách tay thơng thường,… -Các phương thức khác: như cách thức tổng hợp, phân tích, suy diễn, logic, …5. Ý nghĩa kỹ thuật và thực tiễn của đề tài:- Tổng quát, review được thực trạng cung - ước của thị trường máy vi tính Việt Nam, tình hình sale máy tính chữ tín Việt, ….- đối chiếu những ảnh hưởng của hội nhập, đối chiếu SWOT của marketing máy tính chữ tín Việt.- Đề xuất được các kim chỉ nan và phương án cụ thể để phát triển marketing máy tính uy tín Việt.6. Tiêu giảm của đề tài:Luận văn chưa tiến hành điều tra được nhiều những doanh nghiệp làm máy tính thương hiệu Việt nhằm hiểu được gần như khó khăn, thuận lợi rõ ràng của họ trong quátrình khiếp doanh; chưa điều tra khá đầy đủ các nhóm người tiêu dùng là các doanh nghiệp, các cơ quan thiết yếu phủ,… để sở hữu đánh chi phí rẻ hơn về yêu mong của người sử dụng đốivới mặt hàng máy tính, để có cơ sở khiến cho đề tài hoàn thành hơn.7. Kết cấu nội dung:Nội dung luận văn gồm gồm 3 phần bao gồm với kết cấu theo 3 chương như sau: Chương 1. Các đại lý lý luận về cạnh tranh, hội nhập nước ngoài và yêu thương hiệuChương 2. Đánh giá thực trạng kinh doanh máy tính xách tay thương hiệu nước ta và ảnh hưởng của hội nhập quốc tếChương 3. Một số phương án thúc đẩy vạc triển marketing máy tính chữ tín Việt Nam

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG HIỆU


*
Một số phương án thúc đẩy phát triển sale máy tính thương hiệu nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế677,4534

Xem thêm:

*


(969.04 KB) - Một số chiến thuật thúc đẩy phạt triển kinh doanh máy tính yêu đương hiệu nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế-67 (trang)