TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC VIỆT NAM BAO NHIÊU LẦN

Lịch sử gìn gữ giang sơn của người Việt cũng ghi nhấn nhiều lần quân Việt tiến tiến công China. Nhưng khác cùng với các cuộc thôn tính của Trung Quốc, các cuộc tiến tấn công của quân Việt phần nhiều là nhằm tàn phá bớt chiến binh Trung Quốc và uy hiếp, rồi lại rút về.

Bạn đang xem: Trung quốc xâm lược việt nam bao nhiêu lần

Trước khi dành hòa bình, bạn Việt cũng từng tiến quý phái bờ cõi Trung Quốc, nhỏng vào cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Sau nngây ngô năm đô hộ, thắng lợi của Ngô Quyền trước quân Nam Hán năm 938 vẫn xuất hiện thời kỳ new chan nước Việt, thời kỳ từ công ty. Người Việt không những thắng lợi những cuộc thôn tính từ phương Bắc, Ngoài ra mang quân Bắc tiến, hủy hoại sinch lực và ý muốn xâm lược của fan Hán, diễn đạt sức mạnh của chính bản thân mình, rồi rút về.Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán lộ diện thời kỳ tự công ty đến dân tộc. (Bìa sách lịch sử của NXB Kyên ổn Đồng)Lịch sử vẫn tận mắt chứng kiến phần đông lần quân Việt vượt biên giới giới đánh quý phái Trung Hoa nhỏng sau:Thời tiền LêNăm 995, rộng 100 chiến thuyền của Đại Cồ Việt vẫn tiến sang trọng bờ đại dương nước Tống, tiến công vào trấn Như Hồng thuộc Khâm Châu.Đến ngày hè năm 995, nhóm mùi hương binch 5.000 bạn ở châu Tô Mậu (Lạng Sơn) của Đại Cồ Việt đang tiến công vào Ung Châu rồi lui binh.Thời công ty LýNăm 1022 vua Lý Thái Tổ đã sai Dực Thánh Vương đem quân đi đánh giặc Đại Ngulặng Lịch.Năm 1052 thủ lĩnh người dân tộc Tày, Nùng là Nùng Trí Cao gửi quân vượt biên giới giới tiến công Tống thu được các châu quận.Năm 1059, vua Lý Thánh Tông cho quân tấn công Khâm Châu nước Tống.Năm 1060, châu mục Lạng Châu là Thân Thiệu Thái tấn công vào đất Tống nhằm mục tiêu cứu dân Việt bị bắt trnghỉ ngơi về.Năm 1076, quân Tống sẵn sàng đánh Đại Việt, tập trung quân lương nghỉ ngơi Ung Châu, Lý Thường Kiệt dữ thế chủ động gửi quân tiến tấn công vào Ung Châu ở trong phòng Tống.Thời nhà TrầnNăm 1241, nhiều tân oán giật tự đất Tống thường xuyên quấy rối biên cương, vua Trần Thái Tông sai đốc tướng mạo Phạm Kính Ân đem quân vượt biên giới giới tiến công vào sào huyệt quân chiếm rồi rút ít về.Năm 1241 đích thân vua Trần Thái Tông tiến công sang khu đất Tống, tấn công những châu, trại.Năm 1242, biên thuỳ bao gồm đổi mới, tướng mạo Trần Khuê Bình vượt biên trái phép đánh vào lộ Bằng Tường của nước Tống nhằm dẹp loạn.Năm 1266 tdiệt binh Đại Việt đánh mang đến tận núi Ô Lôi (Quảng Đông) trong khu đất Tống nhờ kia vạc hiện tại quân Nguim đầu tư tiến công Đại Việt.Năm 1285 lúc này quân Mông Cổ chiếm hữu được China lập ra bên Nguyên ổn và gửi quân đánh Đại Việt tuy nhiên thua thảm trận đề nghị rút ít về. Quân Việt tróc nã kích đuổi theo tràn qua cả biên cương vào sâu vào lãnh thổ quân Nguim làm việc Vân Nam và Tư Minh.Năm 1313 quân Việt tiến tấn công bên Nguyên ổn nghỉ ngơi Vân Động, châu Trấn Yên, tiếp đến tấn công những xứ Lôi Động, Tri Động cùng châu Quy Thuận, Dưỡng Lợi. Nhà Nguim đề nghị mang lại sứ đọng cho điều đình quân Đại Việt mới thoái lui.Thời hậu LêNăm 1438, thổ quan lại châu Tư Lang của Đại Việt rước quân đánh nhị châu An Bình với Tư Lăng (ni nằm trong Quảng Tây), vua Minc buộc phải không nên sđọng thanh lịch VN thương tngày tiết.Năm 1480, tổng binh tri Bắc Bình của Đại Việt là Trần Ao sai Đào Phu Hoán thù rước 600 quân tiến công vào Cảm Quả, sở hữu được ải Thông Quang (ở trong Quang Lang, Ôn Châu, Trung Quốc) rồi tiến vào Ban Động.

1. Những dịp tấn công thanh lịch khu đất Tống của vua Lê Đại Hành

Năm 996, rộng 100 con thuyền của Đại Cồ Việt vượt biên giới giới nước Tống đánh vào trấn Như Hồng trực thuộc Khâm Châm Châu. Vua Tống được tin ko số đông có tác dụng lơ Hơn nữa không nên sứ đọng đưa là Lý Nhược Chiếu mang chiếu thư với đai ngọc lịch sự ban mang đến vua Lê Đại Hành.Cũng năm kia, quân Đại Cồ Việt tiến tấn công Ung Châu ở trong phòng Tống, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chnghiền rằng: “Mùa hạ năm ấy, châu Tô Mậu việt nam lại lấy 5 nghìn mùi hương bình xâm lược Ung Châu nước Tống”.
*
Vua Lê Đại Hành (Bìa sách NXB Klặng Đồng)Chi tiết Việc vua Lê Đại Hành tấn công bên Tống xem bài bác : Vị vua Việt dám tiến đánh China, không xẩy ra khiển trách nát mà hơn nữa nhận được đai ngọc.

Xem thêm:

2. Những lần tấn công lịch sự đất Tống trong phòng Lý

Từ thời Lý, triều đình có liên kết chặt chẽ với những thủ lĩnh dân tộc tgọi số làm việc biên giới phía Bắc, bao gồm các thủ lĩnh này giúp giữ im vùng biên giới, thậm chí sẵng sàng kết hợp cùng quân triều đình Bắc tiến.Năm 1022 Lý Thái Tổ không nên Dực Thánh Vương gửi quân tấn công giặc Đại Ngulặng Lịch quấy rồi sinh sống biên giới, rồi đuổi theo vào sâu trong đất đơn vị Tống, đến trấn Nhỏng Hồng, quân bên Lý hủy hoại kho tàng rồi rút ít về.Nùng Trí Cao tiến đánh TốngNăm 1052 thủ lĩnh tín đồ Tày, Nùng vùng Cao Bằng là Nùng Trí Cao rước quân lịch sự tấn công công ty Tống. Được sự hậu thuẫn của những thủ lĩnh người Thái – Tày sống Quảng Tây là Nùng Trí Trung, Nùng Kiến Hậu, quân của Nùng Trí Cao tiến tiến công cùng chiếm lĩnh được 8 châu thuộc Quảng Đông cùng Quảng Tây thời nay.Đường tiến quân của Nùng Trí Cao trên Trung Hoa (Bản trang bị qua caobangpro.com)Vua Đại Cồ Việt là Lý Thái Tông dâng biểu xin có quân góp Tống tiến công Nùng Trí Cao. Tuy nhiên danh tướng nhà Tống là Địch Thanh khô can vua Tống, cho rằng Đại Cồ Việt đưa quân thanh lịch trường hợp phối hợp với Nùng Trí Cao đánh Tống thì sẽ khá nguy hại.Vua Tống nghe lời, không dám để quân Việt giúp, không đúng các tướng Dư Tĩnh với Tôn Miện đi đánh Nùng Trí Cao, nhưng lại đánh mãi nhưng ko win được. Năm 1053 danh tướng mạo Địch Tkhô hanh xin đi tấn công.Địch Thanh quyết định cần sử dụng “Nhẫn” để đánh, lệnh không có ai được phép ra quân, những quân đầy đủ chỉ phòng ngự nghiêm ngặt.Quan Kiểm hạt tỉnh Quảng Tây là Trần Thự trái tướng tá lệnh đem quân đi đánh bị chiến bại, Địch Tkhô cứng lấy chỉm đi, rồi lệnh mang lại binh sĩ ngơi nghỉ 10 ngày, đấu sĩ được ngơi nghỉ thoải mái không tha thiết tấn công trận nữa.Quân trinh sát báo thực trạng cho Nùng Trí Cao biết, ông nhận định rằng quân Tống thua các trận sẽ chán nản và bi quan, ý muốn sinh sống không tyêu thích chiến, phải khinh suất không phòng bị.Lúc này Địch Tkhô hanh new bất ngờ mang toàn quân tiến tiến công, kỵ binc phía 2 bên tả hữu áp lại, khiến quân Nùng Trí Cao đại bại.Vua Lý Thánh Tông tiến binch quý phái TốngSau vấn đề này quan hệ hai nước Tống – Việt căng thẳng mệt mỏi. Năm 1054 vua Lý Thánh Tông đăng quang thay tên nước thành Đại Việt. Vua Tống muốn đánh Đại Việt, vua Lý Thánh Tông chọn cách ngoại giao mềm dẻo, với cả thú kỳ lạ dưng cống mang lại Tống để dò hỏi thể hiện thái độ. Vua Tống không sở hữu và nhận lễ trang bị và đến tướng mạo Tiêu Chụ với quân gây phá biên thuỳ Đại Việt.Trước sự tình này vua Lý Thánh Tông sẽ cho quân chống trả rồi vượt biên trái phép giới tiến công sang trọng đất Tống. Sự kiện này Đại Việt Sử ký kết Toàn tlỗi bao gồm lưu lại rằng: “Đánh Khâm Châu nước Tống, khoe binh uy rồi về, do ghét đơn vị Tống làm phản phúc”.Tượng vua Lý Thánh Tông trên Văn miếu Quốc Tử Giám.Học mang Hoàng Xuân Hãn kiếm tìm các sách sử của Trung Quốc gồm ghi chnghiền lại rằng: Vua Lý đã sở hữu các cồn Cổ Vạn, Tư Lẩm cùng Chiêm Lăng, thịt quan lại công ty Tống là Lý Duy Tân, bắt các quân Tống nhưng lại vẫn ko lui binch. Vua Tống cùng những quan tiền lộ Quảng Tây đề xuất ra dụ cấm Tiêu Chụ gây sự cùng với Đại Việt, rồi vua Lý bắt đầu rút ít quân về.Thế mà lại Lúc quân Việt rút về, xung tự dưng biên thuỳ lại nổ ra. Một số dân Việt bị bắt đem lại Tống trốn bay làm việc châu Tây Bình ở trong phòng Tống, tuy vậy viên quan ở đây không trả fan mà search biện pháp dấu đi số dân này.Vua Lê Thánh Tông không nên phò mã Châu mục Lạng Châu là Thân Thiệu Thái đem quân tự rượu cồn Giáp sang đòi người. Quân Tống vày Tống Sĩ Nghiêu không chịu đựng trả bạn nhưng đánh lại. Thân Thiệu Thái đưa quân rút về cồn Giáp, Tống Sĩ Nghiêu đuổi theo qua biên cương đánh trực tiếp vào động Giáp tuy thế bị quân Đại Việt vượt qua.Năm 1060 vua Lý Thánh Tông không đúng Thân Thiệu Thái đánh lịch sự Tống để đưa lại bạn. Quân Đại Việt lần này chủ động dàn quân tiến thanh lịch cùng vượt mặt quân Tống. Tướng chỉ đạo quân Tống là Tống Sĩ Nghiêu thuộc 4 tướng thuộc hạ bị tử chiến. Quân Tống ở Tây Bình ko chống nổi.Chi hữu được Tây Bình, quân Đại Việt quá thắng tiến cho tới Ung Châu với tiến công trại Vĩnh Bình, quân Tống đại bại, chỉ đạo sứ đọng Dương Bảo Tài cùng rất nhiều quân bị tóm gọn.Vua Tống không đúng Thị lang Bộ Lại là Dư Tĩnh tung quân lộ Quảng Nam Tây phản nghịch công nhưng lại không thắng cuộc.Sau một loạt những thất bại sống biên giới, vua Tống sa thải các tướng tá chăm khuấy rối biên thuỳ Đại Việt nlỗi Tiêu Cố, Tiêu Crúc, rồi không nên Dư Tĩnh quý phái Đại Việt để nghị hòa, ao ước quân Việt rút ít về nước và hứa hẹn sẽ không xâm phạm biên cương nữa.Đại Việt chấp nhận nghị hòa cùng rút quân về nước, dẫu vậy ko chấp nhận trao trả tướng tá Dương Bảo Tài cùng với nhiều quân Tống đã bị bắt, vấn đề đó nhằm răn uống ăn hiếp những tướng tá Tống không giống đang dữ quân sinh hoạt biên cương.Lý Thường Kiệt tiến tấn công Ung ChâuNăm 1072 vua Lý Thánh Tông tắt hơi, vua Lý Nhân Tông lên ngôi mới 7 tuổi, đơn vị Tống nhân thời cơ này ao ước buôn bản tính Đại Việt.Năm 1073 bên Tống chuẩn bị quân lịch sự xâm lăng Đại Việt, lập căn cứ luyện tập binh mã, sẵn sàng quân lương nghỉ ngơi Ung Châu, quân số sống đấy là 10 vạn. Nhà Tống chuẩn bị kêu gọi thêm 45.000 cnóng binch thiện nay chiến trường đoản cú pmùi hương Bắc xuống làm quân nòng cốt.Quân Đại Việt hiểu rằng tình hình sẵn sàng của Tống, Thái hậu Ỷ Lan đưa ra quyết định nên gửi quân tiến sang đất Tống tấn công trước. Thái hậu bàn với Thái úy Lý Thường Kiệt cùng giao đến ông chỉ huy vấn đề chuyển quân tấn công Ung Châu nhằm mục tiêu hủy hoại bớt quân lương với nhuệ khí của Tống. 10 vạn quân binc bao gồm quân triều đình và quân của thủ lĩnh các dân tục tgọi số miền biên cương được kêu gọi để chuẩn bị tiến đánh.Lý Thường Kiệt tiến tấn công Ung Châu.Quân Đại Việt chia làm 2 cánh: Phía Đông vày Lý Thường Kiệt chỉ đạo quân triều đình từ bỏ Móng Cái theo hai mặt đường thủy bộ tiến tiến công Khâm Châu của Tống (tỉnh Quảng Tây ngày nay). Phía Tây quân của thủ lĩnh dân tộc bản địa tđọc số vày Nùng Tông Đản lãnh đạo chia thành 4 mũi tiến tiến công mang lại Ung Châu. Quân hướng Tây có trách nhiệm nghi binch si mê quân Tống.Tháng 10/1075 quân phía Tây của những thủ lĩnh dân tộc bản địa tđọc số tiến đánh trước thứu tự chiếm phần những trại Cổ Vạn, Vĩnh Bình, Tỉnh Thái Bình, Hoành Sơn, cùng những châu Lộc, Tây Bình.lúc quân Tống bị hút ít sang phía Tây, thì quân triều đình vị Lý Thường Kiệt chỉ huy bất thần tấn công thẳng vào Khâm Châu. Quân Tống trọn vẹn bị bất thần ko phòng đỡ nổi. Các tướng giữ thành của Tống các bị tóm gọn hoặc bị tiêu diệt.Thừa chiến hạ quân Đại Việt tấn công tiếp vào Liêm Châu, quân Tống đại bại. Sau kia cánh quân Việt chiếm hữu được Khâm Châu tiến tấn công Ung Châu, cánh quân thu được Liêm Châu tiến đánh Bạch Châu.Hai cánh quân Đông Tây của Bách Việt thích hợp sức đi sâu vào đất Tống tấn công thẳng vào Ung Châu, trên đường tiến quân Lý Thường Kiệt viết “Phạt Tống lộ bố văn” cần dán với phân phát mang đến dân Tống nêu rõ mục đính tiến binc là chính nghĩa nhằm mục tiêu hủy hoại quân lương của Tống sẵn sàng đánh Đại Việt, kết thúc đã lui binch.Học đưa Hoàng Xuân Hãn tìm hiểu trường đoản cú sách sử Trung Hoa tất cả ghi rằng: Dân Tống hiểu rõ mục tiêu tiến quân cũng vui vẻ ưng ý, còn có cả rượu giết ra thiết đãi quân Việt. Dân Tống thấy cờ hiệu quân nhà Lý mang đến thì với mọi người trong nhà bày án khâm phục trên đường, từ kia uy dminh chủ Việt lan khôn cùng nhanh khô.Lý Thường Kiệt tiến đánh Ung Châu.Tin dữ lan truyền mang đến kinh thành khiến vua Tống lo lắng, lệnh cố gắng di chuyển chi phí, vải vóc vóc, thực phẩm nhằm tránh khỏi bị rơi vào hoàn cảnh tay quân Đại Việt, đôi khi chuyển binc mang lại ứng cứu vãn.Tháng 1/1076 Lý Thường Kiệt cho quân vây hãm kín thành Ung Châu, tướng mạo duy trì thành là Tô Giam gắng thủ hóng viện bình. Lý Thường Kiệt mang lại quân công thành, những tướng mạo tâu cùng với vua Tống rằng thành Ung Châu siêu bền vững và kiên cố cùng với thành cao, hào sâu hoàn toàn có thể trụ được. Quan duy trì thành là Tô Giam cùng quân binc liều chết giữ thành.Ban đầu quân Việt cần sử dụng máy phun đá phun vào thành khiến quân Tống thiệt sợ hãi những, tiếp nối cần sử dụng thang vân thê (thang gắn bên trên xe đẩy) trèo lên tường thành. Quân Tống trên thành cần sử dụng đuốc cùng hỏa tiễn đốt thang khiến quân Việt ko leo lên thành được.
*
Thang Vân Thê dùng để làm tấn công thành của quân Đại Việt. (Ttinh ma qua kienthucmoi.edu.vn)Tô Giam cho 100 quân cảm tử tinh nhuệ chèo thuyền nhỏ dại men theo sông Ung Giang đánh úp bất ngờ khiến quân Đại Việt bao gồm 2 tướng thuộc 10 voi chiến tử trận, 100 quân cảm tử của Tống cũng thăng hà.Quân Việt cần sử dụng tên có tđộ ẩm thuốc độc nhắm lên thành cơ mà phun khiến quân Tống cùng bề mặt thành bị tiêu diệt những. Quân Tống cần sử dụng nỏ Thần Tý (một loại nỏ bắn cũng cơ hội được không ít mũi thương hiệu với sức công phá lớn) nhằm bắn trả khiến quân Đại Việt thương vong các.Quân Đại Việt không gần kề chiến được, lại lui ra xa dùng thứ phun đá phun vào thành, vây hãm cấm đoán quân trong thành Ung Châu ra bên ngoài thành lấy nước.Quân Tống sinh hoạt Quế Châu cho giải nguy mang đến Ung Châu. Tướng lãnh đạo quân viện binh hỗ trợ là Trương Thủ Tiết thấy khí thế quân Nam bắt buộc không đủ can đảm sang tức thì nhưng dẫn quân đi mặt đường vòng từ Quế Châu cho tới Tân Châu, đóng góp quân ở trại Khang Hòa theo dõi và quan sát cồn tĩnh, sẵn sàng tiến quân sang trọng con đường vòng nhằm mục đích gây bất thần.Lý Thường Kiệt đã tính trước đề xuất cẩn thận mang lại quân do thám viện binh hỗ trợ Tống. Lúc quân trinh sát báo hiện đang có viện binh vẫn kéo đến, Lý Thường Kiệt chia quân phục kích sống khu vực khôn xiết hiểm trsống là ải Côn Lôn. Viện binh công ty Tống cho ải Côn Lôn thì bị quân mai phục của Đại Việt tiến đột kích, quân Tống đại bại khổng lồ, Trương Thủ Tiết bị chỉm ngay thân trận tiền, những tướng mạo Tống các bị tử trận.Quân Đại Việt dùng trang bị phun đá với hỏa tiễn bắn vào khiến cho thành bốc cháy. Nhưng tường thành Ung Châu kiên cố, sản phẩm công nghệ bắn đá ko hủy diệt đượcQuân Tống nhờ vào thành cao cùng chắc hẳn khiến cho quân Đại Việt công phá 40 ngày vẫn không hạ được. Cuối thuộc Lý Thường Kiệt mang lại quân mang bao đất đắp bên dưới tình thật mang đến cao lên tới mức cho tới mặt thành. Quân Việt đi theo bao khu đất ập vào thành, quân Tống chiến bại.Sau 42 ngày công phá quân Đại Việt new chiếm lĩnh được Ung Châu, thiệt hại 15.000 quân. Chiếm được Ung Châu. Lý Thường Kiệt mang lại quân phá không còn các kho báu lương thảo, cùng quân nhu của Tống, dùng đá tủ sông Ung Giang, một tuyến phố tdiệt mạch máu quan trọng.Để tiến công lạc hướng quân Tống lúc rút ít về nước, rời bị đuổi theo, Lý Thường Kiệt phao tin đang sẵn sàng quân tiến tấn công Tân Châu. Quan giữ lại Tân Châu là Cổ Cắn Lạc nghe tin sợ hãi vứt thành nhưng chạy. Tháng 3/1076 Lý Thường Kiệt đến quân rút ít về.
*
Sau này, vua Tống tiến tấn công Đại Việt nhằm mục đích báo oán thì gặp đề nghị sự làm phản chống khốc liệt, đành đề nghị rút quân về nước.Sau trận đánh này quân tướng mạo đơn vị Tống mất hết ý thức, quân lương bị thiệt hại, không thể lực to gan cơ mà đánh Đại Việt nữa. Vì nỗ lực mà lúc vua Tống tiến tiến công Đại Việt nhằm mục đích báo oán thì lại tiếp tục bại trận đề xuất rút ít quân về nước.