Tờ khai tiền thuê đất theo thông tư 156

1- Nơi tiếp nhận làm hồ sơ cùng trả lại kết quả:

- Nơi tiếp nhận:Trung trung khu giao dịch thanh toán một cửa ngõ liên thông cấp thị trấn hoặc Ủy ban dân chúng cấp xã

2- Thời gian đón nhận, hoàn lại kết quả:

Vào tiếng hành thiết yếu toàn bộ các ngày thao tác vào tuần (trừ đợt nghỉ lễ, Tết).

Bạn đang xem: Tờ khai tiền thuê đất theo thông tư 156

3- Trình tự thực hiện:

- Người mướn khu đất, thuê mặt nước tiến hành knhị tiền mướn đất, thubẽ mặt nước và nộp thuộc làm hồ sơ mướn đất, thusạn mặt nước trên Trung trọng điểm giao dịch một cửa liên thông cấp huyện.

Thời hạn nộp làm hồ sơ kê khai chi phí thuê đất, thusạn mặt nước muộn nhất là 30 (bố mươi) ngày Tính từ lúc ngày phát sinh nghĩa vụ cùng với chi phí công ty nước.

Trường hợp fan được thuê khu đất, thusạn mặt nước sẽ nộp làm hồ sơ knhị tiền mướn đất, thungượng mặt nước đến cơ quan thuế hoặc vẫn thực hiện nộp tiền mướn theo thông báo của cơ sở thuế thì chưa phải nộp hồ sơ khai tiền thuê khu đất, thuê mặt nước.

4- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp trên cơ quan hành bao gồm đơn vị nước.

5- Thành phần, con số hồ sơ:

a) Thành phần hồ nước sơ:

Hồ sơ knhị chi phí mướn khu đất, thusượng mặt nước theo Mẫu số 01/TMĐN ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 156/2013/TT-BTC .

b) Số lượng hồ nước sơ:01 (bộ).

6- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày dấn hồ sơ knhị chi phí mướn đất, thusạn mặt nước phù hợp lệ, phòng ban thuế khẳng định số tiền mướn khu đất, thubẽ mặt nước nên nộp.

7- Đối tượng thực hiện TTHC:

Hộ gia đình, cá nhân.

Xem thêm:

8- Cơ quan liêu thực hiện TTHC:

- Cơ thuế quan tất cả thđộ ẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

- Cơ quan lại trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Cơ quan liêu phối hận hợp: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung trọng điểm giao dịch thanh toán một cửa liên thông cung cấp thị xã, Ủy ban nhân dân cung cấp làng.

9- Kết trái triển khai TTHC:

- Cơ thuế quan xác định số chi phí mướn khu đất, thubẽ mặt nước nên nộp cùng gửi Thông báo nộp chi phí thuê đất theo mẫu số 02/TMĐN phát hành tất nhiên Thông tư 156/2013/TT-BTC trải qua Chi nhánh Văn chống đăng ký đất đai cho tới người thuê đất, thuê mặt nước biết để nộp tiền mướn khu đất, thusạn mặt nước vào chi phí công ty nước.

10- Mẫu đơn, mẫu mã tờ khai:

Tờ knhị chi phí thuê khu đất, thusạn mặt nước theo Mẫu số 01/TMĐN ban hành hẳn nhiên Thông bốn số 156/2013/TT-BTC.

*
Bnóng vào chỗ này để tải về bộ mẫu mã biểu tương quan của giấy tờ thủ tục này.

11- Phí, lệ phí:Không

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Không

13- Căn uống cứ pháp lý của TTHC:

- Luật sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày đôi mươi mon 11 năm 2012.

- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của nhà nước qui định chi tiết thực hành một vài điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Quản lý thuế.