Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi Theo Thông Tư 200

btxrmaster.com
*
*
*
*

*

Tại điều 63thông bốn 200/2014/TT-BTC chỉ dẫn hạch toán quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh như sau:

Điều63. Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi

1. Nguim tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản chiếu số hiện tại gồm, tình hìnhtăng, giảm quỹ khen ttận hưởng, quỹ phúc lợi an sinh với quỹ thưởng trọn ban quản lý điều hànhcông ty của khách hàng. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi an sinh được trích trường đoản cú lợi nhuậnsau thuế TNDoanh Nghiệp của khách hàng nhằm dùng đến công tác làm việc khen thưởng, khuyến khíchcông dụng trang bị chất, giao hàng yêu cầu phúc lợi an sinh công cộng, cải thiện với nâng cấp đờisinh sống vật dụng chất, tinh thần của bạn lao rượu cồn.

Bạn đang xem: Quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 200

b) Việc trích lập cùng áp dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúclợi với quỹ thưởng trọn ban quản lý quản lý cửa hàng đề nghị theo chính sách tài chínhhiện hành.

c) Quỹ khen thưởng trọn, quỹ an sinh, quỹ thưởng trọn ban quản ngại lýđiều hành và quản lý công ty cần được hạch toán thù cụ thể theo từng một số loại quỹ.

d) Đối cùng với TSCĐ đầu tư chi tiêu, bán buôn bởi quỹ phúc lợi an sinh khixong dùng vào cung cấp, kinh doanh, kế toán ghi tăng TSCĐ đồng thời ghi tăngVốn chi tiêu của chủ download cùng giảm quỹ phúc lợi.

đ) Đối cùng với TSCĐ đầu tư, sắm sửa bằng quỹ phúc lợi khingừng cần sử dụng mang lại nhu yếu văn hóa, phúc lợi an sinh của chúng ta, kế toán thù ghităng TSCĐ với đồng thời được kết gửi trường đoản cú Quỹ phúc lợi (TK 3532) sang trọng Quỹ phúclợi đã hình thành TSCĐ (TK 3533). Những TSCĐ này các tháng không trích khấuhao TSCĐ vào chi phí nhưng mà cuối niên độ kế toán tính hao mòn TSCĐ một lần /một nămđể ghi sút Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ.

2. Kết cấu với nội dung phản chiếu của thông tin tài khoản 353 – Quỹkhen ttận hưởng, phúc lợi

Bên Nợ:

- Các khoản chi tiêu quỹ khen thưởng trọn, quỹ an sinh, quỹthưởng trọn ban cai quản quản lý và điều hành công ty;

- Giảm quỹ phúc lợi an sinh đã tạo ra TSCĐ khi tính hao mònTSCĐ hoặc vị nhượng phân phối, tkhô nóng lý, phạt hiện nay thiếu hụt Lúc kiểm kê TSCĐ;

- Đầu bốn, mua sắm TSCĐ bằng quỹ an sinh Khi hoàn thànhphục vụ nhu yếu văn hóa, phúc lợi;

- Cấp quỹ khen thưởng, an sinh mang đến cung cấp bên dưới.

Bên Có

- Trích lập quỹ khen thưởng trọn, quỹ an sinh, quỹ thưởng banthống trị quản lý và điều hành chủ thể từ bỏ ROI sau thuế TNDN;

- Quỹ khen thưởng trọn, an sinh được cung cấp bên trên cấp;

- Quỹ an sinh đã tạo ra TSCĐ tăng bởi vì đầu tư chi tiêu, cài đặt sắmTSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoàn thành chính thức đi vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hoặchoạt động văn uống hoá, phúc lợi.

Số dư bên Có: Số quỹ khen thưởng trọn, quỹ an sinh hiện nay còncủa doanh nghiệp.

Tài khoản 353 – Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi, gồm 4 tài khoảncấp 2:

- Tài khoản 3531 - Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập cùng đầu tư quỹkhen ttận hưởng của công ty.

- Tài khoản 3532 - Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện gồm, tình trạng trích lập với đầu tư chi tiêu quỹphúc lợi an sinh của người sử dụng.

- Tài khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ: Phản ánh số hiện nay tất cả, thực trạng tăng, sút quỹ an sinh đãcó mặt TSCĐ của chúng ta.

- Tài khoản 3534 - Quỹ thưởng trọn ban cai quản điều hànhcông ty: Phản ánh số hiện tại có, thực trạng trích lập với chi tiêu Quỹ thưởngban thống trị quản lý và điều hành chủ thể.

3. Phương thơm pháp kế toán thù một trong những thanh toán giao dịch kinh tế công ty yếu

a) Trong năm khi trợ thời trích quỹ khen ttận hưởng, an sinh,ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 353 - Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh (3531, 3532, 3534).

b) Cuối năm, xác định quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh đượctrích thêm, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, an sinh (3531, 3532, 3534).

c) Tính chi phí thưởng đề nghị trả đến công nhân viên cấp dưới cùng ngườilao đụng khác vào doanh nghiệp lớn, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen ttận hưởng, an sinh (3531).

Có TK 334 - Phải trả bạn lao rượu cồn.

d) Dùng quỹ phúc lợi để chi trợ cấp cho trở ngại, bỏ ra chocông nhân viên cùng fan lao hễ nghỉ non, bỏ ra cho trào lưu văn hóa truyền thống, văn uống nghệquần bọn chúng, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi an sinh (3532)

Có những TK 111, 112.

Xem thêm:

đ) Lúc cung cấp thành phầm, sản phẩm & hàng hóa trang trải bởi quỹ khenthưởng trọn an sinh, kế toán phản ảnh doanh thu ko bao hàm thuế GTGT phải nộp,ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, an sinh (tổng giá bán thanhtoán)

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33311).

e) khi cung cấp trên cung cấp quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh đến solo vịcấp cho bên dưới, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh (3531, 3532, 3534)

Có những TK 111, 112.

g) Số quỹ khen ttận hưởng, an sinh vày đơn vị chức năng cấp bên trên cấpxuống, ghi:

Nợ những TK 111, 112,...

Có TK 353 - Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh (3531, 3532).

h) Dùng quỹ an sinh ủng hộ các vùng thiên tai, hỏa thiến,chi từ bỏ thiện… ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng trọn, an sinh (3532)

Có các TK 111, 112.

i) khi đầu tư, sắm sửa TSCĐ hoànthành bởi quỹ phúc lợi an sinh đưa vào và sử dụng mang đến mục đích vnạp năng lượng hoá, phúc lợi củadoanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu như được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

Nếu thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì ngulặng giáTSCĐ bao gồm cả thuế GTGT

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3532 - Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 - Quỹ an sinh đã tạo nên TSCĐ.

k) Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư chi tiêu, buôn bán bằng quỹan sinh, áp dụng cho yêu cầu văn hóa truyền thống, phúc lợi của người tiêu dùng, ghi:

Nợ TK 3533 - Quỹ an sinh đã tạo nên TSCĐ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

l) Lúc nhượng cung cấp, tkhô cứng lý TSCĐ chi tiêu, sắm sửa bằng quỹan sinh, sử dụng vào vận động văn uống hoá, phúc lợi:

- Ghi sút TSCĐ nhượng cung cấp, tkhô giòn lý:

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi an sinh đã tạo nên TSCĐ (cực hiếm cònlại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (quý giá hao mòn)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

- Phản ánh những khoản thu, bỏ ra nhượng cung cấp, tkhô hanh lý TSCĐ:

+ Đối cùng với những khoản bỏ ra, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 334,…

+ Đối cùng với các khoản thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 353 - Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 3331 - Thuế GTGT bắt buộc nộp (trường hợp có).

m) Kế toán chuyển giao gia tài là các công trình phúclợi: Trường phù hợp bàn giao nhà ở cán cỗ, công nhân viên chi tiêu bằng nguồn Quỹphúc lợi an sinh của công ty cho phòng ban bên đất địa pmùi hương nhằm làm chủ, ghi:

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi an sinh đã tạo nên TSCĐ (cực hiếm cònlại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (quý giá hao mòn)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên ổn giá).

n) Trường đúng theo công ty download công ty ra quyết định thưởngcho Hội đồng cai quản trị, Ban người đứng đầu từ bỏ Quỹ thưởng ban cai quản, điều hành côngty, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3354)

Có các TK 111, 112...

o) Trường hòa hợp đơn vị CP được tạo ra cổ phiếuthưởng trọn tự quỹ khen thưởng nhằm tăng vốn chi tiêu của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 3531 - Quỹ khen thưởng

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá bán phải chăng hơn mệnhgiá)

Có TK 4111 - Vốn góp của chủ ssống hữu

Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá cả cao hơn mệnhgiá).

p) Kế tân oán cách xử lý số dư quỹ khen thưởng trọn với quỹ phúc lợitrước khi xác định quý giá công ty lúc CP hoá công ty lớn 100% vốncông ty nước.

- khi chuyển số dư quỹ khen ttận hưởng và phúc lợi phân tách chofan lao cồn có tên vào list tiếp tục của công ty trên thờiđiểm CP hoá, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh (3531, 3532)

Có TK 334 - Phải trả fan lao hễ.

- Lúc đưa ra chi phí từ bỏ Quỹ khen ttận hưởng, an sinh cho những người laorượu cồn, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

Có những TK 111, 112.

- Trường hòa hợp công ty vẫn đưa ra vượt Quỹ khen thưởng trọn,an sinh (tài khoản 353 tất cả số dư Nợ) thì giải pháp xử lý nlỗi sau:

+ Đối cùng với khoản đang đưa ra thẳng cho người lao động cótên vào danh sách liên tiếp trên thời điểm có quyết định cổ phần hoá phảithu hồi trước lúc cung cấp cổ phần khuyến mãi, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác

Có TK 353 - Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh (3531, 3532).

+ Đối cùng với các khoản bị xuất tân oán, chi biếu bộ quà tặng kèm theo, chi chotín đồ lao rượu cồn đang nghỉ ngơi mất Việc, thôi bài toán trước thời khắc quyết định số cổphần hoá doanh nghiệp và được ban ngành đưa ra quyết định cực hiếm doanh nghiệp cách xử lý nhưkhoản nên thu không có tác dụng thu hồi, ghi: