Quán rượu của anh đóng cửa không tiếp em

Thật say đắm khoảnh khắc mà anh xuất hiệnChẳng hơi men, vẫn giống kẻ điên đáng thương, thật đau đớnNgười chẳng hay, không quay qua bố thí tình thương

Bởi tửu quán nơi anh chẳng chịu tiếp emDằm sâu thẳm trong tâm địa khiến ngực nhói đauNgười hãy nói cho em cách gượng đỡ điDẫu ngàn thương tích, còn mỉm cười thứ thaBởi tửu quán nơi anh chẳng chịu tiếp emTừng lời hứa năm xưa như lời nói dốiNgười hãy nói đến em cách gượng đỡ điChẳng thấy anh đau lòng...


Một người một ly, dốc hết cảm tình bấy nayBởi vì anh, thế giới của em chẳng còn ngập ánh sángNgười chẳng hay, không con quay qua bố thí tình thương

Bởi tửu quán nơi anh chẳng chịu tiếp emDằm sâu thẳm trong tâm địa khiến ngực nhói đauNgười hãy nói cho em cách gượng đỡ điDẫu ngàn thương tích, còn mỉm cười thứ thaBởi tửu quán nơi anh chẳng chịu tiếp emTừng lời hứa năm xưa như lời nói dốiNgười hãy nói cho em cách gượng đỡ điChẳng thấy anh đau lòng...

Xem thêm:

Quay a cù a quay a cù a quayChẳng thể tiến vào tim của người đượcXem a xem a...  Liệu một mai còn ai khiến động tâm?

Bởi tửu quán nơi anh chẳng chịu tiếp emDằm sâu thẳm trong tâm địa khiến ngực nhói đauNgười hãy nói mang lại em cách gượng đỡ điDẫu ngàn thương tích, còn mỉm cười thứ thaBởi tửu quán nơi anh chẳng chịu tiếp emTừng lời hứa năm xưa như lời nói dốiNgười hãy nói mang đến em cách gượng đỡ điChẳng thấy anh đau lòng...

Người hãy nói mang đến em cách gượng đỡ điChẳng thấy anh đau lòng...