Phát Biểu Định Lí Về Hai Góc Đối Đỉnh

Home/ Môn học/Toán/1. Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh2. Tuyên bố định lí về hai góc đối đỉnh3. Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc4. Tuyên bố định

Bạn đang xem: Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh

1. Phân phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh2. Tuyên bố định lí về hai góc đối đỉnh3. Tuyên bố định nghĩa hai đường thẳng vuông góc4. Tuyên bố định


1. Vạc biểu khái niệm hai góc đối đỉnh2. Tuyên bố định lí về nhị góc đối đỉnh3. Tuyên bố định nghĩa hai đường thẳng vuông góc4. Phạt biểu định nghĩa đường trung trực của một quãng thẳng5. Phạt biểu tín hiệu ( định lí ) nhận thấy hai mặt đường thẳng tuy vậy song6. Tuyên bố tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy nhiên song7. Phân phát biểu đặc điểm ( định lí ) của hai đường thẳng song song8. Phát biểu định lí về hai tuyến phố thẳng minh bạch cùng vuông góc cùng với một đường thẳng trang bị ba9. Phát biểu định lí về hai đường thẳng sáng tỏ cùng song song cùng với một đường thẳng trang bị ba10. Phát biểu định lí về một đường thẳng vuông góc với 1 trong các hai đường thẳng song song.


in progress0

Answers ( )


*

khanhngan
1
Reply

1.2 góc đối đỉnh là 2 góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia

2.2 góc đối đỉnh thì bởi nhau

3.2 đường thẳng vuông góc là 2 con đường thẳng giảm nhau và trong các góc sinh sản thành có một góc vuông

4.đường trung trực của một đoạn thẳng là con đường vuông góc với cùng một đoạn thẳng tại trung điểm của nó

5.Nếu con đường thẳng c giảm đường thẳng a,b và trong các góc chế tạo ra thành có 1 cặp góc so le trong = nhau (hoặc 1 cặp góc đồng vị = nhau hoặc trong thuộc phía bù nhau)thì a//b

6.Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ bao gồm một mặt đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng đó.

7.

Nếu một con đường thẳng cắt hai đường thẳng tuy nhiên song thì:

+ nhị góc so le trong bằng nhau

+ hai góc đồng vị bằng nhau

+ hai góc trong cùng phía bù nhau


Leave an answer


Xem thêm:

Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Cora
*

About Cora
Đặt Câu Hỏi