Mẫu giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp

Tài liệu Đơn thưởng thức cấp Phiếu lịch pháp (cần sử dụng mang đến ngôi trường phù hợp uỷ quyền) (mẫu số 02-TP-LLTP) pptx


Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền làm lý lịch tư pháp

... quyền của Ông (bà) theo giấy uỷ quyền ký kết ngày tháng năm Tôi làm cho đơn này đề xuất cấp Phiếu lịch pháp cho những người có tên dưới đây:Ông (bà) nhằm (ghi rõ mục tiêu áp dụng Phiếu lịch pháp) : ... MẪU SỐ 02/TP-LLTPhường CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc , tháng ngày năm ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LỊCH PHÁP (Dùng cho ngôi trường thích hợp uỷ quyền) Kính gửi: Ssống ... Kính gửi: Ssinh hoạt pháp tỉnh/đô thị Tôi là (Họ với tên tín đồ làm cho đơn): Ngày, tháng, năm sinh: / / Quốc tịch Nơi thường xuyên trú/Tạm trú (1): Giấy CMND/Hộ chiếu (2): Số Cấp tại: Ngày tháng...
*

*

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LỊCH PHÁP (Dùng mang lại cá nhân trong ngôi trường hòa hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lịch pháp số 1) pot


Xem thêm:

*

... trải đời cấp lịch pháp chưa hẳn là bị can, bị cáo vào vụ án hình sự. Thông liên tịch số 07/1999 Cấp phiếu lịch pháp cho công dân toàn nước sinh hoạt trong nước (qua ủy quyền) . ... TTHC:Phiếu lịch pháp Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người được ủy quyền hoàn thành làm hồ sơ theo hướng dẫn trên mục 7 của biểu mẫu này cùng nộp trên Slàm việc pháp. Sở pháp tiếp nhận ... Tên mẫu solo, mẫu tờ knhị Văn bạn dạng bề ngoài 1. Đơn những hiểu biết cấp phiếu lịch pháp (sử dụng đến trường thích hợp ủy quyền) Thông liên tịch số 07/1999 Yêu cầu...
*

*