KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ

*

* Ví dụ: "Con mặt đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát ko dấu hoặc viết tắt của tên bài bác hát: Ví dụ nlỗi "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" nhằm công dụng kiếm được buổi tối ưu tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Khách Đến Chơi Nhà

* Bnóng vào nút TRÌNH CHIẾU giúp xem toàn màn hình hiển thị (chỉ bao gồm trên đồ vật tính).


Khách mang đến đùa công ty, Rằng mấy lúc khách mang lại nghịch công ty, Hát lời rót xuống chén tsoát mời nhau, Hát lời rót xuống chén trà soát mời nhau, Để anh xơi một miếng trầu, Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió cất cánh...

Giá em đừng hát giỏi, giá em đừng nền nã, Đừng áo tđọng thân chớ khnạp năng lượng mỏ quạ, Đừng hát câu fan ơi tín đồ làm việc đừng về...

Trót thương thơm ánh nhìn ngập ngừng, Để người dưng ghi nhớ tín đồ dưng cố gắng này, Giá miếng trầu chớ cay, giá chén trà đừng chát, Giá tín đồ ngoan đừng hát, Thì rỗi tương đối ai lại phải lòng để bây giờ, Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông...

== DẠO NHẠC ==

Khách mang lại đùa công ty, Rằng mấy Lúc khách mang đến nghịch đơn vị, Hát lời rót xuống chén trà mời nhau, Hát lời rót xuống bát tkiểm tra mời nhau, Để anh xơi một miếng trầu, Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay...

Giá em chớ hát giỏi, giá bán em chớ nền nã, Đừng áo tứ đọng thân chớ khnạp năng lượng mỏ quạ, Đừng hát câu tín đồ ơi fan ngơi nghỉ chớ về...

Xem thêm:

Trót thương ánh nhìn ngập hoàn thành, Để tín đồ dưng lưu giữ bạn dưng chũm này, Giá miếng trầu chớ cay, giá bát tthẩm tra chớ chát, Giá tín đồ ngoan đừng hát, Thì rỗi khá ai lại phải lòng nhằm hiện thời, Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông...

* Giá em đừng hát tuyệt, giá em đừng nền nã, Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, Đừng hát câu người ơi bạn ở chớ về...

* Trót thương góc nhìn ngập chấm dứt, Để bạn dưng nhớ bạn dưng nuốm này, Giá miếng trầu đừng cay, giá bán chén trà chớ chát, Giá tín đồ ngoan đừng hát, Thì rỗi khá ai lại rung rộng để bây giờ, Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ nhưng mà trông...

** Khách cho đùa công ty rằng khách mang lại chơi nhà, Khách đến đùa đơn vị rằng khách hàng cho đùa nhà, Tính tang tang tính cách tình tang tình tính tang tình tang, Tính tang tang tính cách tình tang tình tính tang tang tình......

== HẾT BÀI ==


Khách mang đến đùa nhà,Rằng mấy Lúc khách đến chơi bên,Hát lời rót xuống bát tsoát mời nhau,Hát lời rót xuống chén bát tthẩm tra mời nhau,Để anh xơi một miếng trầu,Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay...Giá em đừng hát tốt, giá bán em chớ nền nã,Đừng áo tđọng thân đừng khnạp năng lượng mỏ quạ,Đừng hát câu người ơi fan ở đừng về...Trót tmùi hương ánh nhìn ngập kết thúc,Để tín đồ dưng nhớ tín đồ dưng nuốm này,Giá miếng trầu đừng cay, giá chén bát trà đừng chát,Giá người ngoan chớ hát,Thì rỗi hơi ai lại bị rung động nhằm hiện thời,Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ nhưng trông...* Khách mang lại đùa công ty rằng khách mang đến chơi đơn vị,Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tình tang,Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tang tình...