Giáo án dạy học theo chủ đề toán 7

+ Nội dung ngày tiết 1: Tìm gọi về tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức. Áp dụng làm bài tập.

Bạn đang xem: Giáo án dạy học theo chủ đề toán 7

+ Nội dung tiết 2: Tìm phát âm về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng làm bài bác tập.

+ Nội dung máu 3: Bài tập vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

+ Nội dung huyết 4: Bài tập vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

(Tùy vào Đặc điểm từng lớp, cô giáo rất có thể bằng phẳng thời lượng những ngày tiết cho phù hợp để hoàn thành những câu chữ trên)

STT

*
Tên bài

Tiết

PPCT cũ

PPCT mới

1

9

Tỉ lệ thức

Chủ đề: Tỉ lệ thức

2

10

Luyện tập

3

11

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

4

12

Luyện tập

2. Mục tiêu chủ đề:

a)Mục tiêu tiết 1:

- Học sinch phát âm rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững 2 tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- Vận dụng tư tưởng cùng các tính chất để giải những bài bác toán thù liên quan.

- Tích cực trong học hành, có ý thức trong team.

b)Mục tiêu ngày tiết 2:

- Học sinc nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

- Có các kĩ năng vận dụng các tính chất này để giải các bài toán phân tách theo tỉ lệ

c)Mục tiêu máu 3:

- Củng cố định nghĩa và nhị tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng không biết của tỉ lệ thức

lập ra các tỉ lệ thức từ đẳng thức tích, từ một tỉ lệ thức mang đến trmong, áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số hạng trong tỉ lệ thức.

- Cẩn thận trong tính tân oán cùng nghiêm túc vào học tập, tích cực và lành mạnh trong tiếp thu kiến thức.

d)Mục tiêu ngày tiết 4:

- Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng rứa tỉ số giữa các số hữu tỉ thành tỉ số giữa các số

nguyên ổn.

- Tìm x trong tỉ lệ thức, giải bài toán về phân tách tỉ lệ.

- Kiểm tra 15 phút

- Thái độ làm bài nghiêm túc.

3. Pmùi hương tiện:

Máy chiếu.Phiếu học tập tập

4. Các câu chữ bao gồm của chủ thể theo tiết:

Tiết 1:

1.Định nghĩa (Tỉ lệ thức)

2. Tính chất

a) Tính chất 1

b) Tính chất 2

Tiết 2:

1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

2. Chú ý

Tiết 3:I. Bài chữa

II. Luyện tập

Tiết 4: Luyện tập

BƯỚC 2:Biên biên soạn câu hỏi/bài bác tập:

* Biên biên soạn câu hỏi/ bài tập theo hướng:

- Xây dựng, khẳng định cùng biểu lộ 4 mức độ thử dùng (nhận thấy, tiếp liền, áp dụng, áp dụng cao)

- Mỗi nhiều loại câu hỏi/ bài xích tập sử dụng nhằm bình chọn, nhận xét năng lượng cùng phẩm chấtnàocủa học sinh vào dạy dỗ học.

* Cụ thể:

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

So sánh nhì tỉ số sau: với

Vận dụng

Giải quyết sự việc.

2

Thế làm sao là tỉ lệ thành phần thức?

Thông hiểu

Trình bày quan lại điểm

3

còn được viết ntn?

Thông hiểu

Trình bày quan điểm

4

Làm ?1

Vận dụng

Phân tích, giải thích

5

Bài tập

a) Cho tỉ số . Hãy viết một tỉ số nữa để nhì tỉ số này lập thành một tỉ lệ thức. Có thể viết bao nhiêu tỉ số nlỗi vậy?

b) Cho vd về tỉ lệ thức

c) Cho . Tìm x?

Thông hiểu

Thông hiểu

Vận dụng

Giải quyết sự việc.

6

Hãy so sánh: 18 . 36 với 27 . 24

Thông hiểu

Phân tích, giải thích

7

? Nhận xét

Thông hiểu

Nhận xét, nhận xét.

8

Từ đó bao gồm dự đân oán gì ?

Thông hiểu

Trình bày quan điểm.

9

Làm?2

Vận dụng

So sánh, nhấn xét, kết luận.

10

? Nêu tính chất 1

Thông hiểu

Tngày tiết trình

11

Ngược lại từ ad = bc có thể suy ra tỉ lệ thức = giỏi không?

Vận dụng

Dự đoán

12

Làm?3

Vận dụng

Phân tích, giải thích

13

Lấy ví dụ

Thông hiểu

Nhớ được loài kiến thức

14

Làm bài 44 (SGK - T26)?

Vận dụng

Kĩ năng cố gắng tỉ số giữa các số hữ tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

15

Làm bài 46a (SGK - T26)

Vận dụng

Kĩ năng tìm x trong tỉ lệ thức

16

Làm bài 47a (SGK - T26)

Vận dụng

Kĩ năng lập các tỉ lệ thức

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Làm ?1

Cho tỉ lệ thức

*

So sánh các tỉ số và với các tỉ số đã cho

Thông hiểu

Rút gọn, so sánh.

3

Từ = có thể suy ra =hay không?

Thông hiểu

So sánh, dìm xét.

4

Làm ?2

Bài tân oán những hiểu biết gì?

Hotline số học sinh lớp 7A. 7B, 7C là a, b, c ta được hàng tỉ số nào?

Vận dụng thấp

Phân tích

Giải quyết vụ việc.

5

* Củng cố:

Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau?

Thông hiểu

Nhớ được loài kiến thức

6

Bài 54 (SGK - T30)

? Lúc đã biết dữ kiện nhỏng đề bài phải làm ntn?

? Dùng tính chất nào để xuất hiện

x + y

Tính x, y?

Vận dụng

Phân tích

Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

7

Làm bài 55

? Nêu cách làm

Vận dụng

Phân tích

Giải quyết sự việc.

8

Làm bài 57

? Bài toán mang đến gì? Yêu cầu làm gì?

Vận dụng

Phân tích

Tư duy logic

Kĩ năng giải bài toán có lời văn thông qua lập tỉ lệ thức và áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tiết 3:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức độ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

Chữa bài bác 45 (SGK - T26 )

Thông hiểu

Kĩ năng núm tỉ số giữa các hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên ổn, so sánh.

2

Chữa bài bác 46b (SGK - T26 )

Vận dụng

Kĩ năng tìm x trong tỉ lệ thức

3

Bài 49 (SGK - T26)

Nêu cách làm bài này?

? Chỉ rõ ngoại tỉ, trung tỉ trong các tỉ lệ thức lập được

Thông hiểu

Kĩ năng xét xem hai tỉ số có bằng nhau hay là không.

Kĩ năng nhận dạng các số hạng trong tỉ lệ thức

4

Bài 50 (SGK - T26 )

Muốn tìm các số hạng vào ô vuông ta phải tìm ngoại tỉ tốt trung tỉ trong tỉ lệ thức? Nêu cách tìm.

? Vậy thương hiệu tác phẩm đó là gì

Vận dụng

Kĩ năng tìm x vào tỉ lệ thức, tư duy ngắn gọn xúc tích, rút ra kết luận.

5

Bài 69 ( SBT)

? Từ tỉ lệ thức, theo tính chất ta có điều gì?

Tính x như thế nào?

Vận dụng

Phân tích

Giải quyết vấn đề

6

Bài 51 (SGK - T28)

Vận dụng

Kĩ năng lập tỉ lệ thức từ các số đã cho

7

Bài 68 (SBT - T20)

Vận dụng

- Phân tích, bốn duy logic

- Kĩ năng lập tỉ lệ thức từ các số đã đến.

8

Bài 72 (SBT - T20)

Vận dụng

- Tư duy logic

- Giải quyết vấn đề.

9

Bài 74 (SBT – T21)

Vận dụng

Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

10

Bài 52 (SGK - T28)

Nhận biết

Kĩ năng nhận dạng tỉ lệ thức.

11

Bài 75 (SBT – T21)

Vận dụng

- Kĩ năng viết tỉ lệ thức từ đẳng thức đã cho.

- Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tiết 4:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức độ

Năng lực, phđộ ẩm chất

1

Bài 59 (SGK - T31)

Thực chất bài toán này là gì?

Thông hiểu

Kĩ năng núm tỉ số giữa các hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

2

Bài 60 (SGK - T31)

? Xác định ngoại tỉ, trung tỉ vào tỉ lệ thức

Vận dụng

Kĩ năng tìm x vào tỉ lệ thức ở mức cao hơn nữa.

3

Bài 58 (SGK - T30)

Vận dụng

- Phân tích

- Giải bài toán có lời vnạp năng lượng thông qua lập tỉ lệ thức và áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

4

Bài 64 (SGK - T31)

Vận dụng

- Tư duy logic

- Kĩ năng giải bài toán chứng minc.

5

Bài 61 (SGK - T31)

Vận dụng cao

- Tư duy logic

- Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

6

Bài 62 (SGK - T31)

Vận dụng cao

- Tư duy logic

- Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

BƯỚC 3:Thiết kế các bước dạy học (Soạn giáo án)

TIẾT 9 -12 CHỦ ĐỀ: TỈ LỆ THỨC

A. Mục tiêu bài xích học

* Kiến thức:

- Học sinh phát âm rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững 2 tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- Học sinc nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

* Kĩ năng:

- Vận dụng khái niệm cùng các tính chất để giải những bài toán thù liên quan.

* Thái độ:

- Cẩn thận vào tính toán cùng nghiêm túc trong tiếp thu kiến thức.

- Tích rất trong tiếp thu kiến thức, tất cả ý thức trong đội.

Xem thêm:

B. Chuẩn bị: Máy chiếu, giấy A3, bút dạ...

C. Tổ chức các vận động dạy học

TIẾT 1

I. MỤC TIÊU

- Học sinch hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững 2 tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- Vận dụng tư tưởng và những tính chất nhằm giải các bài tân oán tương quan.

- Tích rất vào học tập, bao gồm ý thức vào team.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ viết đề các bài tập và các kết luận

- Bảng phụ nhóm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài bác cũ: ( 5’)

- Tỉ số của hai số a, b (b ¹ 0) là gì ? Kí hiệu ?

- So sánh hai tỉ số và

- HS nhận xét bài làm của bạn

ĐVĐ: Trong bài bên trên ta có 2 tỉ số bằng nhau =, ta nói đẳng thức =là 1 tỉ lệ thức. Vậy tỉ lệ thức là gì?

* Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1:(12’)

GV: So sánh nhị tỉ số sau: với

HS đứng tại chỗ làm bài

GV: Nhận xét và xác minh :

Ta nói = là 1 trong tỉ lệ thức.

- Thế nào là tỉ lệ thức?

? còn được viết ntn?

(3: 4 = 6: 8.)

Crúc ý: vào tỉ trọng thức a: b = c: d, những số a, b, c, d được Hotline là những số hạng của tỉ trọng thức; a, d là những số hạng không tính hay ngoại tỉ, b cùng c là các số hạng vào tuyệt trung tỉ

? Làm ?1

Bài tập

a) Cho tỉ số . Hãy viết một tỉ số nữa để hai tỉ số này lập thành một tỉ lệ thức. Có thể viết bao nhiêu tỉ số như vậy?

b) Cho vd về tỉ lệ thức

c) Cho

Tìm x?

Hoạt động 2 (12’)

GV: Cho tỉ lệ thức sau:

*
.

- Hãy so sánh: 18 . 36 và 27 . 24

? Nhận xét

- Yêu cầu HS nghiên cứu cách chứng minh để có nhận xét trên

- Từ kia tất cả dự đoán gì ?

Nếu

thì a.d ? b.c

- Yêu ước HS bằng cách như là làm?2

? Nêu tính chất 1

? Ngược lại từ ad = bc có thể suy ra tỉ lệ thức

= giỏi không

? Hãy coi SGK tìm phát âm cách làm từ

18 : 36 = 24:27 =>

*

? Thực hiện cách bên trên từ ad = bc ra các tỉ lệ thức

GV chuyển nội dung tính chất 2, yêu cầu HS về nhà từ ad = bc suy ra các tỉ lệ thức còn lại

? Lấy ví dụ

*Củng cố: (12’)

GV nhấn mạnh lại các kiến thức cơ bản và đưa ra bảng tổng kết (SGK - T26)

Cho HS làm bài 44 (SGK - T26)

Cho HS làm bài 46 (SGK - T26)

? Để search x trong tỉ lệ thức bên trên ta có tác dụng nắm nào?

GV: Chốt dạng bài bác tập. Muốn kiếm tìm một vài hạng không biết trong tỉ lệ thức ta lấy tích trung tỉ

(nước ngoài tỉ) vẫn biết chia đến ngoại tỉ (trung tỉ ) còn sót lại.

? Lập khái quát các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức

1. Định nghĩa:

* Định nghĩa: (SGK)

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số

* Crúc ý:

- Tỉ lệ thức còn được viết là:

a: b = c: d

* Ghi chú: (SGK - T24)

?1

a)

*

b)

*

2. Tính chất

a) Tính chất 1:

?2

=> .b.d = .b.d

=> a.d = b.c

* Tính chất

Nếu thì ad = bc

b) Tính chất 2:

?3

ad = bc

phân tách 2 vế mang lại bd (bd ¹ 0)

=>

*

=> =

* Tính chất

Nếu ad = bc

và a, b, c, d ¹ 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

;

*
=
*
;
*
=
*
;
*
=
*

* Bảng tóm tắt: (SGK - T26)

Bài 44 (SGK - T26)

a)

*

Bài 46a (SGK - T26)

Tìm x trong số tỉ lệ thức sau.

a)

*

Bài 47a (SGK - T26)

Từ 6 . 63 = 9 . 42

*

* HDVN: (3’)

- Nắm vững định nghĩa và tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

- BTVN: B45, B46(b, c), B47(b), B48 (SGK - T26)

- Hướng dẫn bài 48 (SGK)

TIẾT 2:

I. MỤC TIÊU

- Học sinch nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

- Có các kĩ năng vận dụng các tính chất này để giải các bài toán phân tách theo tỉ lệ

II. CHUẨN BỊ

HS : Ôn tập các tính chất của tỉ lệ thức

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài cũ: ( 5’)

HS1: Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

Tìm x: 0,01 : 2,5 = 0,75x : 0,75

HS2: Từ tỉ lệ thức = ( a, b, c, d ¹ 0 ) .

Hãy suy ra Tỉ lệ thức

*

* Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (15’)

? Làm ?1

? So sánh các tỉ số và với các tỉ số đã cho

? Một cách tổng quát:

từ = có thể suy ra =tốt không

? Tự gọi SGK, 1HS trình bày lại

- Lưu ý: Các lốt “+”khớp ứng trong các tỷ số

- Tính chất trên còn được mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau

? Hãy lấy ví dụ

? Tương tự các tỉ số bên trên còn bằng tỉ số

Hoạt động 2: (7’)

GV share chú ý nlỗi SGK

?2

? Bài toán thù yên cầu gì?

? Điện thoại tư vấn số học sinh lớp 7A. 7B, 7C là a, b, c ta được dãy tỉ số nào

* Củng cố: (15’)

- Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

? Làm Bài 54 (SGK - T30)

? khi đã biết dữ kiện như đề bài phải làm ntn?

? Dùng tính chất nào để xuất hiện x + y

? Ttuyệt x + y =16

tính x, y?

Gọi HS lên bảng

GV sửa chữa, uốn nắn.

- Tương tự hãy làm bài 55

Nêu cách làm?

Gọi HS nhận xét, chữa (nếu cần)

Gọi HS gọi đề bài

? Bài toán đến gì? Yêu cầu làm gì?

Gọi HS đứng tại chỗ giải

Nhấn mạnh: cần giữ ý các căn cứ

1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

?1:

*

*

vậy:

==

* Tính chất:

= ==

*

( b ≠ d, b ≠ - d )

Chứng minh: (SGK-T28, 29)

- Tính chất trên còn được mở rộng mang đến dãy tỉ số bằng nhau

Từ

*
suy ra

*

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

2. Chú ý

Lúc có dãy tỉ số

*
ta nói a, b, c tỉ lệ với các số 3, 4, 5

Còn viết a : b : c =3 : 4 : 5

?2

Gọi số hs của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c ( a, b, c N*)

ta có

*

3. Luyện tập:

Bài 54 (SGK - T30)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

x = 3 . 2 = 6

y = 5 . 2 = 10

Bài 55 (SGK - T30)

Từ x : 2 = y : ( - 5)

*

(Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

x = 2 . (- 1) = - 2

y = ( - 5) . ( - 1) = 5

Bài 57 (SGK - T30):

Hotline số bi của 3 bạn là: a, b, c

(a, b, c N*)

Ta có:

với a + b + c = 44

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

=

*
= 4

*
= 4 a = 4 . 2 = 8

*
= 4 b = 4 . 4 = 16

*
= 4 c = 4 . 5 = 20

Vậy số bi của 3 các bạn thứu tự là 8, 16 , 20

* HDtoàn quốc (2’)

- Nắm vững vàng tính chất của dãy tỉ số bởi nhau

- BTVN: 56

*
60 (SGK - T30, 31)

Hướng dẫn: vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau theo mẫu bài 54, 55.

- Ôn: tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và tính chất của tỉ lệ thức để tiết sau luyện tập.

Tiết 3

I. MỤC TIÊU

- Củng cố định nghĩa và nhì tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức lập ra các tỉ lệ thức từ đẳng thức tích, từ một tỉ lệ thức đến trcầu, áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số hạng trong tỉ lệ thức.

- Cẩn thận trong tính toán cùng trang nghiêm trong học tập, lành mạnh và tích cực vào tiếp thu kiến thức.

II. CHUẨN BỊ

- HS ôn định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài cũ: ( 9’)

HS1: - Phát biểu định nghĩa tỉ lệ thức, chữa bài tập 45(SGK - T26)

HS2 : - Nêu nhị tính chất của tỉ lệ thức, chữa bài tập 46b (SGK - T26)

* Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (KTBC)

? Nêu cách làm

(Tgiỏi tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số ngulặng rồi so sánh)

Gọi HS nhận xét bài bên trên bảng

Gọi HS nhận xét bài trên bảng

Hoạt động 2: (27’)

? Đọc đề bài

- Đưa nội dung đề bài lên bảng phụ

? Nêu cách làm bài này

(Cần xem xét nhì tỉ số có bằng nhau ko? Nếu 2 tỉ số bằng nhau ta lập được tỉ lệ thức)

? Gọi HS lên bảng .

Lớp làm vào vở

Gọi HS đứng tại chỗ nêu kq phần c, d

? Chỉ rõ ngoại tỉ, trung tỉ trong các tỉ lệ thức lập được .

? Muốn tìm các số hạng vào ô vuông ta phải tìm ngoại tỉ tốt trung tỉ trong tỉ lệ thức. Nêu cách tìm.

GV treo bảng phụ viết sẵn yêu mong HS lên bảng điền

? Vậy tên tác phẩm đó là gì

? Từ tỉ lệ thức, theo tính chất ta có điều gì?

? Tính x như thế nào.

Yêu mong HS làm bài ra vở

? Hãy lập nhiều loại các tỉ lệ thức từ 4 vào 5 số sau đây: 4; 16; 64; 256; 1024

? Bài sử dụng kiến thức lí thuyết nào

? Yêu cầu HS đem tới vở: lập tổng hợp các tỉ lệ thức từ các đẳng thức đã lập được

GV gợi ý HS làm

? Chứng minch rằng từ TLT = (Với b + d khác 0) ta suy ra được =

? Cho gì? Ta suy ra điều gì?

Cho = ad = bc

Yêu mong CM gì? Tức là phải CM điều gì?

Phải CM: =

a.(d + b) = b.(c +a)

ad + ab = bc + ab

? Hãy so sánh điểm khác nhau?

? Làm ntn?

? Tìm 2 số x, y biết

*
và x + y = – 21

? Nêu cách làm

* Củng cố: (6’)

? Nhắc lại các KT cơ bản

Cho HS làm bài 52

HD: Từ = ad = bc

*

? Tìm 2 số x và y, biết 7x = 3y

và x – y = 16

? Để tìm ra x, y ta phải làm gì?

HS: viết đẳng thức 7x = 3y dưới dạng TLT

GV giữ ý viết TLT sao cho x, y nằm trên tử

? TLT sẽ có dạng nhỏng thế nào?

Gọi HS lên bảng giải tiếp

I. Bài chữa

Bài 45: (SGK - T26 )

*
(=
*
)

*
(=
*
)

Bài 46b: (SGK - T26 )

b)

*

*

*

*

*

II. Luyện tập

Dạng 1: Nhận dạng tỉ lệ thức

Bài 49 (SGK - T26)

a)

*

=> Lập được tỉ lệ thức

b)

*

*

ko lập được tỉ lệ thức

c) Lập được tỉ lệ thức

d) Không được tỉ lệ thức

Dạng 2: Tìm số hạng không biết của tỉ lệ thức

Bài 50 (SGK - T26 )

Kết quả:

N : 14 Y:

*

H : -25 Ơ:

*

C : 16 B:

*

I : -63 Ư:

*

Ư : -0,84 L: 0,3

Ê : 9,17 T: 6

BINH THƯ YẾU LƯỢC

Bài 69 ( SBT). Tìm x biết:

a)

*

x2 = -15.(-60) = 900

x = ± 30

b) 3,8 : 2x =

*

2x = 3,8.2

*

x =

*
= 20
*

Dạng 3: Lập tỉ lệ thức

Bài 51 (SGK - T28)

1,5. 4,8 = 2. 3,6

Lập được 4 tỉ lệ thành phần thức sau:

*
=
*
;
*
=
*

*
=
*
;
*
=
*

Bài 68 (SBT - T20)

Ta có:

4 = 41, 16 = 42, 64 = 43

256 = 44, 1024 = 45

Vậy: 4. 44 = 42. 43 …

42. 45 = 43. 44 …

4. 45 = 42. 44 …

Bài 72 (SBT - T20)

= ad = bc

ad + ab = bc + ab

a.(d + b) = b.(c +a)

=

Dạng 4: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 74 (SBT – T21)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

Bài 52 (SGK - T28)

Đ/a: C

Bài 75 (SBT – T21)

Ta có: 7x = 3y

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

* HDVN: (2’)

- Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm

- BTVN: 53 (SGK -T28) ; B64 , 70 , 71, 73, 7.4 (SBT - T19 + 20)

* HD Bài 7.4: Đặt = = k a = bk, c = dk

Tgiỏi a, c vào 2 vế rồi so sánh

- Xem trcầu bài tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Tiết 4

I. MỤC TIÊU

- Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng thế tỉ số giữa các số hữu tỉ thành tỉ số giữa các số nguyên.

- Tìm x vào tỉ lệ thức, giải bài toán về phân chia tỉ lệ.

- Kiểm tra 15 phút

- Thái độ làm bài nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ

GV: Đề xác minh phù hợp đối tượng HS

HS: Ôn tập về tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài cũ: (Xen kẽ vào giờ học)

* Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (28’)

Bài 59 (SGK - T31)

Thực chất bài toán này là gì?

Gọi HS chữa bài

? Xác định ngoại tỉ, trung tỉ trong tỉ lệ thức

? Nêu cách tìm ngoại tỉ

*
từ đó tiếp tục tìm x

? Yêu mong 1 HS đứng tại chỗ làm GV ghi

? Tương tự 3 HS lên bảng làm các phần còn lại

? Đọc đề bài

? Hãy dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện đề bài

? Tiếp tục giải bài tập

GV chứng thực bài làm của vài nhóm

? Đọc đề bài

? Từ 2 tỉ lệ thức làm ntn để có dãy tỉ số bằng nhau

? Có dãy tỉ số bằng nhau, HS làm tiếp ra vở

GV chứng thực vở của một số HS

Gọi HS đứng tại chỗ làm bài dưới sự khuyên bảo của GV

- Có tỉ lệ thức

có thể suy ra

*
giỏi không

- GV giải đáp cách làm

- Có nhiều cách làm

+ Đặt = k suy ra x, y =? => k = ?

=> x = ? y = ?

Cần lưu ý

*

Nhưng

*

Luyện tập

Dạng 1: Txuất xắc tỉ số giữa các số hữu tỉ thành tỉ số giữa các số nguyên

Bài 59 (SGK - T31)

a) 2,04 : (- 3,12)

=

*

b)

*

c)

*

d)

*

Dạng 2: Tìm x trong tỉ lệ thức

Bài 60 (SGK - T31)

a)

*

*

b) x = 1,5

c) x = 0,32

d) x =

*

Dạng 3: Toán phân chia tỉ lệ

Bài 58 (SGK - T30)

Gọi số cây trồng được của lớp lần lượt là x, y (x, y N*)

Ta có = 0,8 và y - x = 20

Từ = 0,8 =

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Ta có:

*

vậy

*
= trăng tròn => x = 80 (cây)

*
= trăng tròn => y = 100 (cây)

Bài 64: (SGK - T31)

Gọi số hs các khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là a, b, c, d (a, b, c, d N*)

Có và b - d = 70

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=

*

a = 35 . 9 = 315

b = 35 . 8 = 280

c = 35 . 7 = 245

d = 35.6 = 210

Bài 61 (SGK - T31)

*

vậy

*

vậy: x = 8.2 = 16

y = 12 . 2 = 24

z = 15 . 2 = 30

Bài 62 (SGK - T31)

và x . y = 10 (*)

=> x =

thay vào (*) ta có

. y = 10

*

y 2 =

*

với y = 5 => x = 2

với y = -5 => x = -2

* Cách khác:

*

*Củng cố: Kiểm tra 15’

* HDVN: (1’)

- Làm BTVN: B63 (SGK), B78, 79, 80, 83 (SBT)

- Đọc trước bài số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- Ôn định nghĩa số hữu tỉ

- Tiết sau sở hữu MTBT

_____ Hết giáo án______

BƯỚC 4:Tổ chức dạy dỗ học cùng dự giờ

- Dự con kiến thời hạn dạy: Tháng 9/ 2015

+ Dự kiến tín đồ dạy dỗ mẫu: Kiều Thị Tkhô cứng Nhàn

+ Dự loài kiến đối tượng người dùng dạy: 7B

+ Dự loài kiến nguyên tố dự giờ: BGH, Tổ team trình độ chuyên môn.

- Dự loài kiến dạy dỗ thể nghiệm:

+ Lớp: 7A ( Vũ Thị Mai) - Người dự: Nhóm Toán 7.

+ Lớp: 7C ( Lương Thị Thanh Bình) - Người dự: Nhóm Toán 7.

+ Lớp: 7D ( Lương Thị Thanh khô Bình) - Người dự: Nhóm Toán 7.

+ Lớp: 7E, 7G ( Bùi Thị Lan Hương) - Người dự: Nhóm Toán 7.

- Dự kiến chất vấn điều tra khảo sát HS (15 phút):

Đề bài:

ĐỀ CHẴN

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trmong câu trả lời đúng:

1) = 7 thì:

A. x = 7 ; B. x = 7 ; C. x = - 7.

2) Kết quả của phép phân chia (- 3)7 : (- 3)5 bằng:

A. - 6 ; B. 9 ; C. - 9.

3) Từ tỉ lệ thức ( a, b, c, d khác 0) ta suy ra :

A. ; B. ; C. ; D. .

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Tìm x trong tỉ lệ thức sau:

*

Câu 2: (3 điểm) Tìm 2 số x và y, biết:

*
và x - y = 48.

Câu 3: (1 điểm) Tìm x, biết:

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu đúng: 1 điểm

Câu

1

2

3

Đáp án

A

B

D

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

*

Câu 2: (3 điểm)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
(1đ)

Ta có:

*
(1đ)

*
(1đ)

Câu 3: (1 điểm)

*

x = 2

ĐỀ LẺ

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trcầu câu trả lời đúng:

1) = 5 thì:

A. x = 5 ; B. x = 5 ; C. x = - 5.

2) Kết quả của phép chia (- 4)9 : (- 4)7 bằng:

A. - 8 ; B. 16 ; C. - 16.

3) Từ tỉ lệ thức ( a, b, c, d khác 0) ta suy ra :

A. ; B. ; C. ; D. .

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Tìm x trong tỉ lệ thức sau:

*

Câu 2: (3 điểm) Tìm 2 số x và y, biết:

*
và x + y = 70.

Câu 3: (1 điểm) Tìm x, biết:

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu đúng: 1 điểm

Câu

1

2

3

Đáp án

A

B

C

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

*

Câu 2: (3 điểm)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
(1đ)

Ta có:

*
(1đ)

*
(1đ)

Câu 3: (1 điểm)

*

x = 3

BƯỚC 5:Phân tích, rút tay nghề bài học(sau thời điểm dạy với dự giờ).

( Phân tích giờ dạy theo cách nhìn phân tíchhiệu quả vận động học của học sinh, đồng thời Đánh Giá việctổ chức, đánh giá, định hướngvận động học tập cho học tập sinhcủa giáo viên.)