Giải Bài Tập Toán 9 Ôn Tập Chương 1

Bài 70 (tr. 40 SGK) Tìm quý giá những biểu thức sau bằng phương pháp chuyển đổi, rút gọn gàng phù hợp hợp:


Hướng dẫn:

Áp dụng:

Giải:

Bài 71 (tr. 40 SGK) Rút ít gọn những biểu thức sau:

Giải:

Bài 72 (tr. 40 SGK) Phân tích thành nhân tử (cùng với các số x, y, a, b không âm với a ≥ b):

Hướng dẫn:

Sử dụng công thức: 

Chụ ý hằng đẳng thức:

*
 –
*
 = (A – B)(A + B).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 ôn tập chương 1

Giải:

a)

b)

c)

d)

Bài 73 (tr.

Xem thêm:

40 SGK) Rút gọn gàng rồi tính quý hiếm của các biểu thức sau:

tại a =

*

tại x = –

*

Hướng dẫn:

– Rút.gọn biểu thức.

– Txuất xắc giá trị của biến hóa vào biểu thức đã rút ít gọn gàng.

Lưu ý những hằng đẳng thức: 

Giải:

a)

b)

Ttuyệt m = 1,5 vào ta được: 1 -3.1,5 = – 3,5 (vị m = 1,5

c) 

Ttuyệt a =

*
 vào ta được: | 1 – 5
*
| – 4
*
 =
*
 – 1

d)

Ttốt x = –

*
 ta giá tốt trị biểu thức là: -7
*
 + 1

Bài 74 (tr. 40 SGK) Tìm x, biết:

Hướng dẫn:

Lưu ý:

*
= |A|

Giải:

a)

b) 

Bài 75 (tr. 40 SGK) Chứng minh những đẳng thức sau:

Hướng dẫn:

Tìm quá số thông thường sinh hoạt tử và mẫu mã đế đơn giản dễ dàng mỗi phân thức.

Giải:

a) 

b)

c)

d) 

Bài 76 (tr. 41 SGK) Cho biểu thức: với a

a) Rút ít gọn gàng Q

b) Xác định quý hiếm của Q Khi a = 3b

Giải:

a)

b) Tgiỏi a=3b vào Q ta được: