Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích S xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương thơm mà lại các em được học vào chương trình Toán thù lớp 5.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Tại bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng phù hợp lại các phương pháp tương quan mang lại hình hộp chữ nhật với hình lập pmùi hương nhằm các em học thuộc vận dụng vào giải toán.


Công thức tính diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch men bản thiết kế vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 22centimet, chiều rộng 10centimet, chiều cao 5,5 cm.

Tính diện tích S bao bọc và ăn diện tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối hận gạch dạng hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì 6 viên gạch ốp xếp thành.

Xem thêm:

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích bao quanh của loại vỏ hộp là:

(30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để làm mẫu vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích S giấy màu sắc tiến thưởng, tức diện tích S 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(đôi mươi x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích S giấy màu đỏ, tức diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật:

(trăng tròn + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích S giấy màu đỏ lớn hơn diện tích S giấy color kim cương là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích S bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật bởi chu vi lòng nhân với chiều cao phải chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bằng diện tích bao bọc phân chia mang lại độ cao, ta có:

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

4trăng tròn : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để làm vỏ hộp đó là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa sử dụng để triển khai hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích bao bọc của căn chống là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn chống là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích bắt buộc quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính kích cỡ của kăn năn gạch mẫu mã hộp chữ nhật:

– Chiều nhiều năm của kân hận gạch là 22 cm

– Chiều rộng lớn của kăn năn gạch ốp là:

10 x 2 = trăng tròn (cm)

– Chiều cao của kăn năn gạch men là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích S xung quanh của khối hận gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích toàn phần của khối hận gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).