Đề thi thực hành nghề điện dân dụng thcs

skkn một số trong những kinh nghiệm giảng dạy bài thực hành nghề điện dân dụng lớp 11 môn vận động giáo dục nghề nhiều


*

một số kinh nghiệm huấn luyện bài thực hành nghề điện dân dụng lớp 11 môn vận động giáo dục nghề nhiều


*

*

9 1,485 10
*

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa thay thế máy phép tắc 02


Danh mục: cao đẳng - Đại học tập


... Thuật và bình an lao động.- bài bác thi được thực hiện tại xưởng thực hành thay thế sửa chữa máy luật . - bài xích thi được reviews khi thí sinh xong hoặc không còn giờ làm bài bác thi theo qui định.Yêu cầu- tháo ... PhúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH2Họ và thương hiệu thi sinh Lớp Nội ... Nén các lò xo 2.0 0Tổng 10.0 */ Những dụng cụ thi ́t bị cần thi ́t phục vụ thi ( Chú ý: Các thi t bị, dụng cụ phục vụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của...

Bạn đang xem: Đề thi thực hành nghề điện dân dụng thcs


7 938 5
*

Đề thi Thực hành nghề siêng ngành sửa chữa thay thế máy phép tắc 05


Danh mục: cđ - Đại học


... Thuật và an toàn lao động.- bài xích thi được thực lúc này xưởng thực hành sửa chữa thay thế máy luật pháp . - bài thi được đánh giá khi thí sinh xong hoặc hết giờ làm bài bác thi theo qui định. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... Theo qui định.Điều khiếu nại thực hiệnTTTên thi t bị, dụng cụ, vật tư Đặc tính con số Ghi chú1Cụm trục chính máy khoan bànLoại cũ 1 cái2 thứ khoan điện cầm tay 80 0 ữ 1000W1 cỏi3 Mỏy ... Giấy ráp Vừa cùng mịn 2 tờ */ Những dụng cụ thi ́t bị cần thi ́t phục vụ thi ( Chú ý: Các thi t bị, dụng cụ phục vụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng...
8 764 5

Đề thi Thực hành nghề chăm ngành sửa chữa thay thế máy cơ chế 06


Danh mục: cđ - Đại học


... động.- bài xích thi được thực bây giờ xưởng thực hành sửa chữa thay thế máy biện pháp . - bài bác thi được nhận xét khi thí sinh hoàn thành hoặc không còn giờ làm bài xích thi theo qui định. Yêu cầu đối với thi sinh ... PhúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH6Họ và thương hiệu thi sinh Lớp Nội ... Các loại 2 dòng 8 Kìm điện 1 cái9 Tuốc nơ vit các loại 3 cái10 Khay đồ vật 400x800x100 2 cái11 Búa nguội 400 gam 1 quả12 Búa nguội 2000 gam 1 quả13 page authority lăng 1,0 – 2,5 tn 1 cỏi14Chy ng ỵ 20- 28 L 450...
7 977 7

Đề thi Thực hành nghề siêng ngành sửa chữa thay thế máy qui định 07


Danh mục: cao đẳng - Đại học


... Thuật và an ninh lao động.- bài thi được thực lúc này xưởng thực hành thay thế sửa chữa máy cơ chế . - bài thi được nhận xét khi thí sinh dứt hoặc không còn giờ làm bài xích thi theo qui định. ... PhúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH7Họ và tên thi sinh Lớp ... định.Điều khiếu nại thực hiệnTTTên thi t bị, dụng cụ, vật bốn Đặc tính số lượng Ghi chú1Bạc 2 nửa trên máy cắt đột kim loạiLoại cũ 1 bộ2 thiết bị khoan điện centimet tay 80 0 ữ 1000W1 cỏi3 Mỏy mi cm...
7 592 4

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành thay thế sửa chữa máy qui định 08


Danh mục: cđ - Đại học tập


... đá 1.0 04 .8 Lắp & điều chỉnh bệ tỳ 2.0 04.9 Chạy thử bàn giao máy 1.0 0Tổng 20.0 */ Những dụng cụ thi ́t bị cần thi ́t phục vụ thi ( Chú ý: Các thi t bị, dụng ... Loi 2 cỏi 8 Kìm điện 1 cái9 Tuốc nơ vit các loại 3 cái10 Khay đồ vật 400x800x100 2 cái11 Búa nguội 400 gam 1 quả12 Búa nguội 2000 gam 1 quả13 page authority lăng 1,0 2,5 tn 1 cỏi14Chy ng ỵ 20- 28 L 450 ... Bài thi chỉ được đánh giá khi sẽ thực hiện dứt phần: “Lắp ráp và hiệu chỉnh đưa ra tiết thành hộp”- Đảm bảo bình yên lao động và đúng thời gian theo qui định.Điều khiếu nại thực hiệnTTTên thi t...
9 601 3

Đề thi Thực hành nghề siêng ngành thay thế sửa chữa máy vẻ ngoài 09


Danh mục: cđ - Đại học tập


... Toàn lao động.- bài thi được thực bây giờ xưởng thực hành thay thế máy luật pháp . - bài xích thi được nhận xét khi thí sinh xong xuôi hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định. 4 .8 Lắp và điều ... PhúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH 09Họ và tên thi sinh Lớp ... Bài thi chỉ được đánh giá khi đã thực hiện ngừng phần: “Lắp ráp và hiệu chỉnh ụ sau máy tiện”- Đảm bảo bình an lao cồn và đúng thời gian theo qui định.Điều khiếu nại thực hiệnTTTên thi t...
6 607 4

Đề thi Thực hành nghề siêng ngành sửa chữa máy lý lẽ 10


Danh mục: cđ - Đại học


... Thuật và bình yên lao động.- bài bác thi được thực hiện tại xưởng thực hành thay thế máy cách thức . - bài thi được nhận xét khi thí sinh chấm dứt hoặc không còn giờ làm bài bác thi theo qui định. THỜI GIAN ... PhúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH10Họ và thương hiệu thi sinh Lớp ... Cho thi sinh1 Chuẩn bị 2 Tháo rời các đưa ra tiết của ụ3 Kiểm tra, sửa chữa các đưa ra tiêt 4 Lắp ráp & hiệu chỉnh */ Những dụng cụ thi ́t bị cần thi ́t phục vụ thi (...

Xem thêm:


8 499 5

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành thay thế máy lý lẽ 11


Danh mục: cđ - Đại học


... 2. Gần như dụng cụ, thi t bị đề xuất thi t phục vụ thi: ( các thi t bị, dụng rứa thi nhờ vào vào đk cơ sở vật chất từng ngôi trường ) - đồ vật tiện nước hàn WHPL 380 . - Tủ dụng nạm sữa chữa ... 40. - Giẻ lau. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH11I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 chuẩn bị Có không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cụ 5.01.2 có tác dụng sạch khu vực thi 2.01.3 sắp tới xếp khu vực thi phải chăng 3.0Tổng cộng: ... Thời hạn 8giờ đảm bảo an toàn các yêu cầu về kỹ thuật và an ninh lao động.- bài xích thi được thực lúc này xưởng thực hành sửa chữa thay thế máy nguyên tắc . - bài bác thi được nhận xét khi thí sinh dứt hoặc...
8 522 3

Đề thi Thực hành nghề siêng ngành thay thế máy hiện tượng 12


Danh mục: cđ - Đại học tập


... 1.0Tổng cộng: 30.0 ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH12I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 chuẩn bị Có không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng rứa 5.01.2 làm cho sạch khoanh vùng thi 2.01.3 chuẩn bị xếp quanh vùng thi hợp lí 3.0Tổng cộng: ... Loại 2 dòng 8 Kìm điện 1 cái9 Tuốc nơ vit các loại 3 cái10 Khay đồ 400x800x100 2 cái11 Búa nguội 400 gam 1 quả12 Búa nguội 2000 gam 1 quả13 page authority lăng 1,0 – 2,5 tn 1 cỏi14Chy ng ỵ 20- 28 L 450 ... Bài bác thi chỉ được reviews khi đã thực hiện kết thúc phần: “Lắp ráp và hiệu chỉnh chi tiết thành hộp”- Đảm bảo bình yên lao hễ và đúng thời hạn theo qui định.Điều khiếu nại thực hiệnTTTên thi t...
7 549 3

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy hiện tượng 13


Danh mục: cđ - Đại học tập


... Cộng: 30.0 rất nhiều dụng cụ, thi t bị bắt buộc thi t giao hàng thi: ( các thi t bị, dụng cố thi dựa vào vào điều kiện cơ sở vật chất từng ngôi trường ) - đồ vật tiện hàn quốc WHPL 380 . - Tủ dụng nỗ lực sữa chữa trị ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH13I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 sẵn sàng Có không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng vậy 5.01.2 làm sạch khu vực thi 2.01.3 sắp tới xếp khu vực thi phải chăng 3.0Tổng cộng: ... Thời hạn 8 giờ bảo đảm an toàn các yêu cầu về chuyên môn và bình yên lao động.- bài bác thi được thực bây giờ xưởng thực hành sửa chữa thay thế máy phương tiện . - bài xích thi được nhận xét khi thí sinh xong hoặc...
8 530 1

Đề thi Thực hành nghề chăm ngành sửa chữa máy cơ chế 14


Danh mục: cđ - Đại học tập


... Mm. đa số dụng cụ, thi t bị đề xuất thi t giao hàng thi: ( các thi t bị, dụng cầm thi dựa vào vào điều kiện cơ sở vật chất từng trường ) - trang bị phay ngang P7200 ( máy luật pháp Hà Nội). - Tủ dụng thế ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH14I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 sẵn sàng Có ko Thực tế Ghi chú1.1 Dụng nạm 5.01.2 làm sạch khu vực thi 2.01.3 sắp tới xếp khoanh vùng thi phải chăng 3.0Tổng cộng: ... Thuật và bình an lao động.- bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành thay thế sửa chữa máy mức sử dụng . - bài thi được đánh giá khi thí sinh kết thúc hoặc không còn giờ làm bài bác thi theo qui định. ...
8 459 1

Đề thi Thực hành nghề siêng ngành thay thế máy luật 15


Danh mục: cao đẳng - Đại học


... 2. Phần đa dụng cụ, thi t bị cần thi t ship hàng thi: ( những thi t bị, dụng thế thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật hóa học từng trường ) - sản phẩm tiện hàn quốc WHPL 380 . - Tủ dụng ráng sữa chữa trị ... Bài thi được thực bây giờ xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . - bài xích thi được đánh giá khi thí sinh chấm dứt hoặc không còn giờ làm bài bác thi theo qui định. - kết thúc toàn cỗ nội dung bài xích thi ... Phận và điều chỉnh ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH15I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 sẵn sàng Có không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng gắng 5.01.2 làm cho sạch khu vực thi 2.01.3 chuẩn bị xếp quanh vùng thi hợp lý và phải chăng 3.0Tổng cộng:...
8 451 1

Đề thi Thực hành nghề chăm ngành thay thế máy cơ chế 16


Danh mục: cđ - Đại học


... Quản 0,3 kg hầu như dụng cụ, thi t bị bắt buộc thi t phục vụ thi: ( các thi t bị, dụng nuốm thi nhờ vào vào điều kiện cơ sở vật chất từng trường ) - trang bị phay đứng 6T10. - Tủ dụng vậy sữa trị máy. ... 1.0Tổng cộng: 30.0 ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH16I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 sẵn sàng Có ko Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cố 5.01.2 làm cho sạch quanh vùng thi 2.01.3 sắp đến xếp khu vực thi phù hợp 3.0Tổng cộng: ... Thuật và bình an lao động.- bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy chính sách . - bài bác thi được review khi thí sinh xong hoặc không còn giờ làm bài thi theo qui định. ...
8 431 1

Đề thi Thực hành nghề siêng ngành thay thế sửa chữa máy chế độ 17


Danh mục: cao đẳng - Đại học tập


... 1.0Tổng cộng: 30.0 ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH17I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 sẵn sàng Có ko Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cụ 5.01.2 làm cho sạch quanh vùng thi 2.01.3 sắp xếp khu vực thi hợp lí 3.0Tổng cộng: ... PhúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH17Họ và tên thí sinh Lớp Nội dung ... Showroom trường vào những báo cáo.- thao tác theo đúng tuần tự với sử dụng đúng các dụng cụ.- hoàn thành toàn cỗ nội dung bài thi theo bảng phía dẫn.Hướng dẫn cho thí sinh:1 chuẩn bị2 Tháo...