Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội Tuyển Sinh 2015

Điểm chuẩn chỉnh trường học viện chuyên nghành nông nghiệp năm 2015 chắc chắn là sẽ có không ít thay đổi.Bạn vẫn xem: Đại học Nông Nghiệp thủ đô Tuyển Sinh 2015

Ngày 28/7, Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra mắt ngưỡng điểm...

Bạn đang xem: Đại học nông nghiệp hà nội tuyển sinh 2015

Điểm chuẩn trường học viện chuyên nghành nông nghiệp năm 2015 chắc chắn sẽ có không ít thay đổi. Ngày 28/7, Bộ giáo dục và Đào tạo ra mắt ngưỡng điểm xét vào đh là 15 ở tổ hợp 3 môn, với cao đẳng là 12 điểm. Vì vậy điểm chuẩn chỉnh trường học viện nông nghiệp năm 2015 sẽ không dưới 15 điểm.


*

Điểm chuẩn chỉnh trường học viện chuyên nghành nông nghiệp và các điều kiện xét tuyển chọn năm 2015

Điểm chuẩn trường học viện nông nghiệp năm 2015 sẽ được update ngay khi trường chào làng chính thức.

Điểm chuẩn chỉnh trường học viện nông nghiệp năm 2014:

Đối tượng

khoanh vùng 3

Khối A, D1

Khối B, C

HSPT

14,0

15,0

team UT2

13,0

14,0

nhóm UT1

12,0

13,0

Điểm chuẩn chỉnh trường học viện chuyên nghành nông nghiệp năm năm trước theo ngành học:

Đối tượng

quanh vùng

Ngành

Khối A

Khối B

học viên

phổ biến

3

làm chủ đất đai

15,5

16,5

công nghệ Rau củ quả và cảnh sắc

16,0

17,0

Khoa học môi trường

16,0

17,5

Thú y

16,5

17,5

công nghệ sinh học tập

19,0

20,0

technology thực phẩm

20,5

20,5

Chỉ tiêu xét tuyển học viện nông nghiệp năm 2015:

ký hiệu

tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Môn thi

Tổng chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HVN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT nam

7700

thị xã Trâu Quỳ, Gia Lâm, thủ đô hà nội

I/ những ngành đào tạo bậc đh

6800

chuyên môn cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí rượu cồn lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí thực phẩm).

D520103

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (gồm các chuyên ngành: hệ thống điện, auto hóa).

D520201

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

Công thôn (gồm những chuyên ngành: kỹ thuật hạ tầng cơ sở, Công trình).

D510210

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

công nghệ thông tin (gồm những chuyên ngành: Tin học, quản lý thông tin).

D480201

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

Khoa học cây cỏ (gồm các chuyên ngành: khoa học cây trồng, lựa chọn giống cây trồng).

D620110

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Khoa học cây cỏ tiên tiến

D906209

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

bảo vệ thực đồ gia dụng

D620112

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

nntt

D620101

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

technology rau - hoa - quả và cảnh quan (gồm các chuyên ngành: sản xuất và cai quản sản xuất rau trái cây trong nhà tất cả mái che, xây cất và tạo nên dựng cảnh quan, kinh doanh và yêu đương mại).

D620113

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01).

công nghệ sinh học tập (gồm những chuyên ngành: technology sinh học đụng vật, technology sinh học thực vật, công nghệ sinh học tập vi sinh vật).

D420201

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh (khối D08).

technology sau thu hoạch

D540104

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

công nghệ thực phẩm (gồm các chuyên ngành: technology thực phẩm, làm chủ chất lượng và bình an thực phẩm).

Xem thêm:

D540101

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01).

Khoa học môi trường xung quanh

D440301

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

khoa học đất (gồm các chuyên ngành: công nghệ đất, Nông hóa thổ nhưỡng).

D440306

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

quản lý đất đai

D850103

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Chăn nuôi (gồm những chuyên ngành: kỹ thuật vật nuôi, bồi bổ và technology thức ăn uống chăn nuôi, Chăn nuôi – Thú y).

D620105

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Nuôi trồng thuỷ sản (gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, bệnh dịch học thủy sản).

D620301

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01).

Thú y

D640101

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Sư phạm kỹ thuật nntt (gồm các chuyên ngành: Sư phạm chuyên môn nông nghiệp, sư phạm kỹ thuật và khuyến nông).

D140215

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

tài chính (gồm những chuyên ngành: khiếp tế, kinh tế tài chính phát triển, cai quản kinh tế, chiến lược và đầu tư).

D310101

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, tiếng Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

kinh tế nông nghiệp

D620115

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (khối D01).

Toán, Hóa, giờ Anh. (khối D07)

cải tiến và phát triển nông làng mạc

D620116

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ Anh (khối A01).

Toán, Sinh, Hóa (khối B00).

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (khối D01).

kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán, kế toán kiểm toán).

D340301

Toán, Lý, Hóa (khối A00).

Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh (khối A01).

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D01).

Toán, Lý, Ngữ văn (khối C01).

cai quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: cai quản trị tởm doanh, quản lí trị marketing, quản ngại trị tài chính).