Của Một Số Bằng 192 Thì Số Đó Là

Đề cưng cửng ôn tập toán thù lớp 4 học kỳ 2 sẽ giúp đỡ những em ôn tập lại những dạng tân oán trung tâm cũng giống như các bài tập, luyện đề để có được công dụng xuất sắc trong kỳ thi ngừng học kỳ.

Sau đó là các dạng bài tập kiến thức và kỹ năng trọng tâm được tổng vừa lòng vào đề cương cứng ôn tập toán thù lớp 4 học kỳ 2. Phú huynh học viên cùng xem thêm nhé.Quý khách hàng đang xem: ba phần tư của một số bằng 192 thì số kia là

1. Ôn tập những dạng toán sống học kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và các phép tính với phân số

1.1.1 Khái niệm phân số


*

*

1.1.2. Tính hóa học cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số đang mang đến.

Bạn đang xem: Của một số bằng 192 thì số đó là

Nếu phân tách cả tử số cùng mẫu mã số của một phân số với thuộc một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đang mang lại.

1.1.3. So sánh những phân số

a) So sánh các phân số cùng chủng loại số

Trong nhì phân số có cùng mẫu số:

Phân số nào gồm tử số nhỏ nhiều hơn thì phân số kia nhỏ thêm hơn.Phân số nào gồm tử số lớn hơn nữa thì phân số kia lớn hơn.Nếu tử số cân nhau thì nhị phân số kia bằng nhau.

b) So sánh những phân số cùng tử số

Trong nhị phân số tất cả thuộc tử số:

Phân số như thế nào tất cả mẫu số nhỏ hơn thì phân số kia lớn hơn.Phân số làm sao tất cả chủng loại số béo hơn thì phân số kia bé nhiều hơn.Nếu mẫu số đều nhau thì nhì phân số đó đều nhau.

c) So sánh các phân số khác mẫu

Muốn nắn so sánh nhị phân số khác chủng loại số, ta có thể quy đồng mẫu mã số nhị phân số kia rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số bắt đầu.

1.1.4. Các phnghiền tính phân số

a) Phnghiền cùng phân số

Muốn cùng nhì phân số gồm thuộc mẫu số, ta cộng nhị tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu mã số.

Muốn cùng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu mã số nhì phân số, rồi cùng nhì phân số kia.

b) Phnghiền trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số gồm thuộc mẫu số, ta trừ tử số của phân số trước tiên mang lại chủng loại số của phân số sản phẩm hai cùng giữ nguyên mẫu mã số.

Muốn trừ nhì phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu số nhì phân số, rồi trừ hai phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nắn nhân hai phân số ta đem tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân cùng với mẫu số.

d) Phxay chia phân số

Muốn nắn phân tách một phân số cho 1 phân số, ta rước phân số đầu tiên nhân cùng với phân số sản phẩm nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành mẫu số, chủng loại số thành tử số.

1.2. Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó


*

1.3. Tìm nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhì số kia.

1.3.1. Tìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số

Để giải bài toán thù search hai số khi biết tổng cùng tỉ số ta có thể có tác dụng nlỗi sau:


*

1.3.2. Tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ của nhị số kia.


*

1. 4. Hình thoi và ăn mặc tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi


(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ nhiều năm của hai đường chéo)

2. những bài tập theo dạng toán thù trong đề cưng cửng ôn tập tân oán lớp 4 học kỳ 2.

2.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý giá sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. Sử dụng vết >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. Cho phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số với cho biết đâu là tử số đâu là chủng loại số

Bài 4.

Xem thêm:

Tìm nhị số biết tổng của nhì số bằng 900, hiệu nhị số bởi 480

Bài 5. Tìm hai số biết.

a) Tổng của hai số bằng 1200, tất cả tỉ số bởi (Largedfrac35)

b) Hiệu của nhị số bằng 450, tất cả tỉ số bởi (Largedfrac56)

Bài 6. Cho hình thoi MNPQ, biết độ nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh MPhường = 12centimet, NQ = 8cm

Tính diện tích S hình thoi


2.2. Bài giải

Bài 1:

Áp dụng những phép tắc của phxay nhân, phân chia, cộng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta gồm cả nhị số thuộc tử số cho nên vì thế ta đối chiếu chủng loại số của 2 số cùng nhau vì chưng 7 > 5 yêu cầu (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút gọn (Largedfrac1414) = 1, cần 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả nhị số phần đa khác tử số lẫn mẫu mã số phải ta đề nghị giải pháp mẫu số nhằm so sánh

Lấy chủng loại số chung là 39 ta gồm 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta gồm 195 > 36, yêu cầu (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút gọn gàng cả 2 phân số ta gồm (Largedfrac96) thuộc phân chia tử số với mẫu mã số cho 3 được (Largedfrac32)

Rút ít gọn cả hai phân số ta gồm (Largedfrac1510) cùng phân tách tử số cùng mẫu mã số mang đến 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) phát âm là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu số là 7.

(Largedfrac103) phát âm là mười phần cha. Tử số là 10, mẫu mã số là 3.

(Largedfrac59) hiểu là năm phần chín. Tử số là 5, mẫu mã số là 9.

Bài 4.

Số bự buộc phải tra cứu là:

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số nhỏ nhắn yêu cầu kiếm tìm là:

Số nhỏ nhắn = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số đề nghị tìm là 690 với 210

Bài 5.

a) Sơ vật dụng bài bác toán:


Theo sơ thứ bài bác toán, tổng thể phần đều bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé xíu là: (tổng : số phần bằng nhau) x số phần nhỏ xíu = (1200 : 8) x 3 = 450

Số phệ là: (tổng : số phần bằng nhau) x số đa số = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số cần tra cứu là 450, 750

b) Sơ thứ bài xích toán:


Theo sơ đồ gia dụng bài xích toán, hiệu số phần bằng nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số bé là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần bé bỏng = 450 x 4 = 1800

Số béo là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số nhiều phần = 450 x 5 = 2250

Vậy số phải tìm là 1800 với 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MP x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Sở đề ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2 (tất cả đáp án)

3.1. Bộ 10 đề ôn tập tân oán lớp 4 học tập kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: Trong những phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số như thế nào bằng phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: Trong các phân số tiếp sau đây, phân số lớn hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Có nhị cặp cạnh đối diện tuy vậy song cùng bởi nhau

B. Có nhị cặp cạnh đối lập tuy nhiên song

C. Có tư cạnh bởi nhau

D. Có hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Câu 4: Một hình thoi có độ dài hai tuyến phố chéo cánh là 17cm và 32centimet. Diện tích của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: Chọn chữ số tương thích trong số chữ số sau để viết vào ô trống làm sao để cho 15… phân tách không còn cho 2, 3 cùng 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ trọng 1: 200, chiều dài chống học tập lớp đo được 5centimet. Chiều nhiều năm thiệt ở trong nhà học kia là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: Một tổ người công nhân có tác dụng con đường, gồm 7 công nhân nữ với 12 người công nhân nam giới, viết:

A. Tỉ số của số công nhân nàng với số công nhân nam:

B. Tỉ số của số người công nhân phụ nữ với số công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số người công nhân phái nam với số công nhân nữ:

D. Tỉ số của số công nhân phái mạnh với số công nhân cả tổ:

Câu 8: Tìm x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích của thửa ruộng, biết rằng chiều rộng của thửa ruộng bởi (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Lúc bấy giờ bố rộng nhỏ 30 tuổi. Ba thời gian trước tuổi bé bằng (Largedfrac27) tuổi tía. Tính tuổi của mỗi người hiện nay nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có mức giá trị bằng 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút gọn gàng được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số tương thích để điền vào chỗ trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: Một tổ bao gồm 12 bạn trong số đó bao gồm 5 nữ giới. Tỉ số của người tiêu dùng nam và số bạn gái của tổ đó là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Giá trị của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một tấm kính hình thoi tất cả độ nhiều năm các con đường chéo cánh 18centimet và 30centimet. Tính diện tích tnóng kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Tìm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

ĐỀ 3

Câu 1: Kết trái của phxay tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số tương thích vào địa điểm trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tđọng giác bao gồm 2 cặp cạnh đối lập song tuy vậy với bốn cạnh bằng nhau

B. Có nhị cạnh đối diện bởi nhau

C. Có 2 cạnh gần cạnh vuông góc với nhau

D. Có hai tuyến đường chéo vuông góc cùng nhau.

Câu 4. Mẹ hơn nhỏ 32 tuổi. Biết tuổi bé bằng (Largedfrac15) tuổi chị em. Vậy tuổi của con là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cộng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền vết (>,

a) 2 tiếng 45 phút … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: Tìm x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A bao gồm 34 học viên. Nếu bên cạnh các bạn lớp trưởng thì số học viên phái nam gấp hai số học viên thiếu nữ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên nam giới, bao nhiêu học sinh thanh nữ, biết lớp trưởng là thanh nữ.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 vào 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Tìm x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào nơi trống

a) 57 phút 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 4một tuần lễ 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Hai kho thóc bao gồm tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A có số thóc bằng (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi mỗi kho gồm bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD có AB = 15 dm, mặt đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích S hình bình hành

Câu 8. Tìm hai số biết. Tổng hai số bằng 124, hiệu nhì số bằng 72

ĐỀ 5

Câu 1. Cho số 7492… chữ số điền vào khu vực chnóng và để được số vừa phân chia hết đến 2 với vừa phân chia hết mang đến 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số thích hợp điền vào nơi chnóng là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành gồm diện tích 192(cm^2), độ cao 12m. Độ dài đáy tương ứng của hình kia là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào nơi chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ dài lòng cùng chiều cao của hình bình hành là 75centimet, độ cao bởi (Largedfrac23) độ lâu năm lòng. Tính diện tích của hình bình hành đó.

Câu 6. Tìm x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm nhị số lúc biết hiệu của nhì số bởi 27, gồm tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minch bao gồm 3 lọ bi vừa đủ từng lọ tất cả 72 viên bi. Biết lọ đầu tiên đựng 48 viên, lọ trang bị ba đựng 80 viên. Hỏi lọ thiết bị nhì đựng bao nhiêu viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp nghìn của số 15794303 có những chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong các số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số phân tách hết đến 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong những phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số như thế nào lớn số 1 là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông vắn có độ dài cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Tìm a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A hơn kho B là 7 tấn 5 tạ thóc. Tìm số thóc từng cực nhọc, hiểu được số thóc của kho B bằng 4/2một số ít thóc kho A

Câu 7. Tìm cộng của hàng số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Năm nay An 12 tuổi số tuổi của An bằng (Largedfrac15) số tuổi của Mẹ và anh trai, biết anh trai hơn An 6 tuổi. Hỏi bà mẹ An bao nhiêu tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số tương thích vào khu vực chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số thích hợp vào địa điểm chnóng 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích hình bình hành tất cả độ nhiều năm lòng 18m, độ cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Tìm x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 5. Trung bình cộng của nhị số là 975. Số nhỏ bé bằng (Largedfrac23) số to. Tìm nhì số đó.

Câu 6. Trong đợt thi đua học tốt, lớp 4A cố gắng được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bởi (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B với 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông vắn bởi 16m. Tính độ dài những cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín nghìn không trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 trực thuộc cố kỉnh kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi tất cả độ lâu năm hai tuyến đường chéo là 18cm cùng 12centimet. Diện tích hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 48 tiếng 21 phút ít = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính giá trị biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Tìm x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A tất cả số học sinh nữ giới bằng (Largedfrac35) số học viên nam giới. Tìm số học sinh phái nam, số học sinh thanh nữ lớp kia biết rằng số học viên đàn bà là 12 học sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số phù hợp vào khu vực chấm (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành có diện tích S (Largedfrac38)(m^2), độ cao (Largedfrac38)m. Độ nhiều năm đáy của hình đó là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên phiên bản đồ vật tỉ lệ thành phần 1: 100000, quãng đường trường đoản cú A mang đến B đo được 1m. Độ nhiều năm thiệt của quãng đường từ A đến B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng trĩu 450g. Đầu cá nặng bởi đuôi cá cộng với một phần thân cá. Thân cá nặng bằng đầu cá cộng đuôi cá Hỏi cả nhỏ cá nặng trĩu bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Tìm x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài là 72m với chiều rộng bởi (Largedfrac23) chiều dài. Biết cđọng 1mét vuông ruộng đó thì thu hoạch được (Largedfrac34) kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được từng nào thóc?

Câu 9. Tính bằng phương pháp hợp lý nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong những số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số làm sao phân chia không còn cho 3 và 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Có 3 viên bi xanh cùng 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng số viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Giá trị của 9 trong 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phxay trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) gồm kết quả là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tìm x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : 20 = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Bố rộng bé 36 tuổi, tuổi nhỏ bởi (Largedfrac15) tuổi bố. Hỏi ba bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?