Các Bài Toán Về Trung Bình Cộng Lớp 4

Dạng 1: kiếm tìm trung bình cộng của những số đang biết.

Bạn đang xem: Các bài toán về trung bình cộng lớp 4

Ví dụ: tìm trung bình cộng của các số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của những số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm trung bình cộng của các số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của ngôi trường em có lớp 4A, 4B cùng 4C. Lớp 4A có 21 học sinh, lớp 4B có 23 học tập sinh, lớp 4C tất cả số học viên nhiều hơn trung bình cộng 2 lớp 4A cùng 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C bao gồm bao nhiêu bạn học sinh?

Bài 3:

Bạn An tất cả 13 quyển vở, bạn Lan tất cả 15 quyển vở. Số vở của Nam yếu trung bình cộng số vở đôi bạn trẻ An cùng Lan cùng 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm vừa phải cộng của những số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều.

Ví dụ : Tính trung bình cộng của những số trong dãy số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng những số hạng hàng số trên rồi phân tách cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cùng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: vì chưng dãy số trên là dãy số giải pháp đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cộng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì dãy số bên trên là hàng số cách đều yêu cầu trung bình cộng của những số hạng trong dãy là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Xem thêm:

Bài 1:

Tính trung bình cộng của những số trong dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho dãy số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm mức độ vừa phải cộng của những số trong hàng số trên,

Bài 3:

Cho hàng số: 6,11, 16,…,a. Biết vừa phải cộng của những số trong hàng số trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn nữa hoặc bởi trung bình cộng.

1 .Bằng vừa phải cộng

Ví dụ: An có 24 mẫu kẹo. Bình bao gồm 28 chiếc kẹo. Cường gồm số chiếc kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường bao gồm bao nhiêu loại kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cùng số kẹo tía bạn giỏi số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải bao gồm 14 loại nhãn vở, Lâm có trăng tròn cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bằng trung bình cộng số nhãn vở của cả ba bạn. Hỏi Hà tất cả bao nhiêu dòng nhãn vở?

Bài 2:

Xe trước tiên chở được 5 tấn hàng, xe thiết bị hai chở được 7 tấn hàng. Xe thứ tía chở bởi trung bình cộng của bố xe. Hỏi xe thứ bố chở được từng nào tấn sản phẩm ?

Bài 3:

Số trước tiên là 98, số trang bị hai gấp gấp đôi số thứ nhất. Số thứ ba bằng trung bình cộng của 3 số. Tìm kiếm số máy ba?

2 .Nhiều rộng trung bình cộng.

Ví dụ: Lan bao gồm 30 viên kẹo, Bình gồm 12 viên kẹo. Hoa bao gồm số viên kẹo lơn rộng trung bình cùng của ca bố bạn là 4 viên. Hỏi Hoa gồm bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

2 lần trung bình cùng số kẹo của tía bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cùng số kẹo bố bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng trước tiên có 50 lít dầu, thùng thiết bị hai có 37 lít dầu. Thùng thiết bị ba có khá nhiều hơn trung bình cộng số dầu của tất cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ tía có bao nhiêu lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ tuyệt nhất là 155, số thứ hai là 279. Số thứ cha hơn vừa phải cộng của tất cả 3 số là 26đơn vị. Search số thứ ba.

Bài 3:

Số trước tiên là 267, số trang bị hai là hơn số trước tiên 32 đơn vị chức năng nhưng kém số thứ ba 51đơn vị. Số thứ tứ hơn trung bình cộng của cả 4 số là 8đơn vị. Tìm số đồ vật tư?

3. Ít hơn trung bình cộng.

Bình bao gồm 8 quyển vở, Nguyên tất cả 4 quyển vở. Mai có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba chúng ta là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta có sơ đồ:

*

2 lần trung bình cùng số vở của cha bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cộng số vở của cha bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có trăng tròn viên bi, Bảo có 31 viên bi, Nam tất cả số bi ít hơn trung bình cộng của cả 3 chúng ta là 5 viên bi. Hỏi Nam tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất bao gồm 25 viên, túi thứ hai nhiều hơn thế túi trước tiên 7 viên kẹo. Túi đồ vật ba ít hơn trung bình cùng số kẹo của cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ ba có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của trường Tiểu học Kim Liêntham gia trồng cây vào vườn sinh thái của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được không ít hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng ít hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được thấp hơn trung bình số lượng km bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Dowload tài liệu Tại đây!

Phụ huynh và những em học tập sinh bài viết liên quan KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4