Bộ trưởng bộ xây dựng qua các thời kỳ

btxrmaster.com - Tân bộ trưởng Bộ xây đắp Nguyễn Thanh Nghị từng đảm nhiệm những vị trí như máy trưởng cỗ Xây dựng, Phó túng bấn thư thức giấc ủy rồi túng bấn thư thức giấc ủy Kiên Giang.


Sáng 8/4, Quốc hội khóa XIV đang phê chuẩn chỉnh việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị duy trì chức bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng.

Trước đó, Quốc hội đang phê chuẩn việc miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Xây dựng so với ông Phạm Hồng Hà.

Báo năng lượng điện tử btxrmaster.com trân trọng reviews Tiểu sử nắm tắt của cục trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị:


*

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Phường 9, tp Cà Mau, tỉnh giấc Cà Mau

- chuyên môn được đào tạo:

+ giáo dục đào tạo phổ thông: 12/12

+ trình độ nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng

+ học hàm, học vị: tiến sĩ Khoa học tập kỹ thuật xây dựng

+ Lý luận chủ yếu trị: thời thượng lý luận chính trị - Hành chính

+ nước ngoài ngữ: giờ đồng hồ Anh

- Khen thưởng: bởi khen của bộ trưởng cỗ Xây dựng (2010); chiến sĩ thi đua Ngành xây dựng (2007-2009); bởi khen của Ban hay vụ thức giấc ủy Kiên Giang (2020); bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2016, 2017, 2018, 2019); đồng chí thi đua cấp cơ sở (2018, 2019)

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên dự khuyết tw Đảng khóa XI

- Ủy viên tw Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- bộ trưởng Bộ Xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1999 - 01/2007:Giảng viên tại bộ môn nghệ thuật - Khoa học vận dụng - trường Đại học kiến trúc TP hồ nước Chí Minh; học Thạc sỹ trên Trường Đại học George Washington - Hoa Kỳ; giáo viên tại bộ môn kỹ thuật - Khoa học ứng dụng - ngôi trường Đại học phong cách xây dựng TP hồ nước Chí Minh; Học tiến sỹ tại trường Đại học tập George Washington - Hoa Kỳ; giáo viên tại Khoa desgin - trường Đại học phong cách thiết kế TP hồ Chí Minh;

01/2007 - 12/2008: Trưởng Ban thống trị đào chế tạo ra Sau đại học và quan hệ thế giới - ngôi trường Đại học bản vẽ xây dựng TP hồ Chí Minh;

12/2008 - 11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng quản lý đào tạo nên Sau đh và quan liêu hệ thế giới - trường Đại học phong cách xây dựng TP hồ nước Chí Minh; Phó túng thiếu thư Đảng ủy ngôi trường Đại học phong cách xây dựng TP hồ nước Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở cỗ xây dựng;

Tại Đại hội đại biểu cả nước lần trang bị XI của Đảng mon 01/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng;

11/2011 - 02/2014:Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, máy trưởng bộ Xây dựng;

02/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, Phó quản trị UBND tỉnh giấc Kiên Giang;

10/2015 - 01/2016: Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Kiên Giang;

01/2016 - 10/2020: túng bấn thư thức giấc ủy Kiên Giang; trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị chức năng tỉnh Kiên Giang; bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9;

Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần máy XII của Đảng mon 01/2016, được bầu làm Ủy viên tw Đảng;

Từ 10/2020 đến nay: Ủy viên tw Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; trang bị Trưởng bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần sản phẩm công nghệ XIII của Đảng, được thai lại vào Ban Chấp hành tw Đảng;