Bộ Chính Trị Việt Nam Có Bao Nhiêu Người

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/2, tại phiên Bế mạc Đại hội XII, đồng minh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chủ yếu trị khóa XIII đã report kết quả bầu cử nhân sự Bộ chủ yếu trị, Tổng bí thư, Ban túng thiếu thư, Ủy ban đánh giá Trung ương, công ty nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Bộ chính trị việt nam có bao nhiêu người


*
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản vn khóa XIII.

I - Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII đã bầu 18 bạn bè Ủy viên Bộ chủ yếu trị Ban Chấp hành trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, chủ tịch nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí vương vãi Đình Huệ, túng thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng chính phủ, bộ trưởng Bộ nước ngoài giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng bấn thư Thành uỷ tp Hồ Chí Minh

9. Đồng chí sơn Lâm, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chủ yếu Trung ương

11. Đồng chí trằn Cẩm Tú, nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng tham vấn trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồ vật trưởng bộ Quốc phòng.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí è Thanh Mẫn, quản trị Uỷ ban tw Mặt trận sơn hà Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí trằn Tuấn Anh, bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban tài chính Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII đã bầu đồng minh Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII, quản trị nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa việt nam giữ chức Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban túng bấn thư tw khóa XIII bao gồm một số bè bạn Ủy viên Bộ chính trị được Bộ bao gồm trị phân công tham gia Ban bí thư và 5 bạn bè được thai tại họp báo hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng tw Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó công ty nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, cỗ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó nhà nhiệm sở tại Ủy ban chất vấn Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra bao gồm phủ

IV- Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã thai Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XIII, bao gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí è Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chủ yếu trị khóa XIII, công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

2. Đồng chí hồ nước Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

5. Đồng chí trằn Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

9. Đồng chí Vũ xung khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh công sở Ban tổ chức triển khai Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó túng thiếu thư thức giấc ủy, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

16. Đồng chí nai lưng Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, túng bấn thư tỉnh giấc ủy, trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV thức giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí è Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

V - Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa XIII, túng thư trung ương Đảng khóa XII, nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII giữ lại chức công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XIII.

trường đoản cú khóa: Đại hội , Bộ chủ yếu trị , chủ tịch nước , Nguyễn Phú Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , bao gồm trị , Thủ tướng tá , Phạm Minh chính , vương vãi Đình Huệ , nai lưng Tuấn Anh , Nguyễn tự do , Lương Cường , Đinh Tiến Dũng , Phan Văn Giang , sơn Lâm , Trương Thị Mai , trần Thanh Mẫn , Phạm rạng đông , Nguyễn Văn cần , Nguyễn Xuân thắng , Võ Văn Thưởng , Phan Đình Trạc , è cổ Cẩm Tú , Đỗ Văn Chiến , Bùi Thị Minh Hoài , Lê Minh Hưng , Lê Minh Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , trần Cẩm Tú