BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT LỚP 6

Để giải dạng toán phân chia hết vào chương trình Toán cải thiện lớp 6 những em cần nắm rõ tính chất phân tách hết, cách phân tích cấu tạo số.

Bạn đang xem: Bài tập về dấu hiệu chia hết lớp 6

Trước tiên cần nhớ lại dấu hiệu chia hết của một số:

Dấu hiệu phân chia hết

– Dấu hiệu chia hết đến 2: Những số chẵn gồm tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8.

– Dấu hiệu phân tách hết đến 3: Những số bao gồm tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết mang đến 3.

– Dấu hiệu phân tách hết mang lại 9: Những số bao gồm tổng các chữ số phân chia hết đến 9 thì chia hết đến 9.

– Dấu hiệu phân tách hết mang lại 5: Những số chẵn tất cả tận thuộc là 0 hoặc 5.

Các số hạng cùng phân tách hết đến 2; 3; 5; 9 thì tổng của những số đó cũng chia hết mang lại 2; 3; 5; 9. Tức là:

a cùng b phân chia hết đến 2; 3; 5; 9 thì a + b cũng chia hết 2; 3; 5; 9

* Chú ý: Điều ngược lại chưa chắc đúng (không được áp dụng).

Phương pháp giải dạng toán phân tách hết

Ví dụ 1:

a) Chứng minh

*
;

b) Chứng minh

*
;

c) Chứng minh

*
. Chứng minh
*
chia hết đến 7.

Xem thêm:

d) Chứng minh rằng: nếu

*
thì
*
.

Giải:

a)

*

*

Nhận thấy: tất cả tận cùng là 1 nếu n chẵn và tận thuộc là 9 nếu n lẻ

*
có tận cùng là số 1
*
tất cả tận cùng là 3

b)

Nhận thấy:

*
bao gồm tận thuộc là 8
*
có tận cùng là 4
*
có tận cùng là 2

*
gồm tận cùng là 3 + 2 = 5.

Vậy

*
*

*

Nhận thấy: có tận cùng là một nếu n chẵn cùng tận cùng là 9 nếu n lẻ

*
có tận cùng là 9

*
bao gồm tận thuộc là 10 phải chia hết đến 10.

c)

*

Do

*

Nên

*
(đpcm)

d)

*

*
(đpcm)

Bài 7: đến

*

a) Chứng minh rằng: A phân tách hết mang lại 3, cho 6

b) tìm kiếm chữ số tận cùng của A.

Giải:

a)

*

A chia hết đến 6 cần A chia hết cho 3 cùng 2.

b)

*

A chia hết đến 2 cùng 5 buộc phải chia hết đến 10.

Vậy A gồm tận thuộc là 0.

Cùng chuyên đề:

32 bài tập cơ bản và cải thiện Số học 6 bao gồm đáp án >>