BÀI TẬP SẮP XẾP CÂU TIẾNG ANH LỚP 5

Sắp xếp câu là một trong trong những ngôn từ bài bác tập giờ Anh cho tthấp em yêu cầu học tập. Những dạng bài bác tập thu xếp câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 sẽ giúp đỡ những em học tập giờ Anh lớp 5 ôn luyện đa số dạng bài bác tập này hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 5

Quý khách hàng đã xem: các bài tập luyện sắp xếp câu giờ anh lớp 5

Sắp xếp câu tốt viết lại câu đòi hỏi những em rất cần phải nắm rõ một lượng ngữ pháp tiếng Anh cố định. Vì vậy, đông đảo dạng bài xích tập bố trí câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 sau đây sẽ giúp đỡ các em củng vậy ngữ pháp, từ bỏ vựng với ôn luyện tốt rộng đều dạng bài tập tiếng Anh này.

bài tập bố trí câu giờ đồng hồ Anh lớp 5

Để học tập giỏi bài bác tập giờ Anh lớp 5, những em phải để ý nắm rõ ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 thuộc công tác học giờ đồng hồ Anh mang lại ttốt em. Những dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ nhỏ sẽ giúp đỡ các em vừa học tập thêm những kiến thức new, vừa ôn luyện phần đông kỹ năng cũ kết quả.


*

I. Sắp xếp nhằm chế tạo ra thành câu trả chỉnh

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

..........................................................................................

2. isn't / going / to / Hoi An / Minc / next / week / .

..........................................................................................

3. is / it / here / your / house / How far / from / lớn / ?

..........................................................................................

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

..........................................................................................

5. the / swimming pool / is / Where / ?

..........................................................................................

6.was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month.

............................................................................

7.usually/ badminton/ in/ play/ I/ summer.

............................................................................

8.weather/ in/ what's/ the/autumn/ like/ ?

............................................................................

9.month/ We/ last/ visited/ weekend/ Tuan Chau Isl&.

............................................................................

10.National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow.

............................................................................

11.did/ yesterday/ you/ what/ do/ ?

............................................................................

II. Sắp xếp những câu sau thành câu gồm nghĩa

1. name/ your/ what/ is?

2. am/ Lan/ I.

3. Phong/ is/ this?

4. today/ how/ you/ are?

5. thank/ are/ you/ fine/,/ we.

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I.

7. Ann/ am/ hello/ I.

Xem thêm:

9. eighteen/ they/ old/ years/ are.

10. not/ he/ is/ today/ fine.

III. Sắp xếp lại câu sẽ được câu hoàn chỉnh

friends/ chat/ with/ yesterday/ I.

..........................................................................................................

you/ play/ Did/ last/ hide & seek/ Sunday?

..........................................................................................................

on TV/ watch/ cartoons/ Mai/ week/ last.

..........................................................................................................

have/ We/ at/ drink/ nice food/ at/ last/party/ Sunday/ Mai's.

..........................................................................................................

did/ What/ do/ in/ yesterday/ they/ the park?

..........................................................................................................

go/ He/ cinema / last night / to/ parents/ with/ his.

..........................................................................................................

Wednesday/ she/ book/ buy/ a/ at/ comic/ bookshop/ last.

..........................................................................................................

Last/ festival/ have/ school/ sports/ my/ Friday.

..........................................................................................................

Hoa/ in/ the sea/ swim/ yesterday.

..........................................................................................................

I/ Phu Quoc/ holiday / be / island/ last/

..........................................................................................................

IV. Xếp những câu sau thành những câu trả chỉnh

1. date/is/today/what/the/? ...................................................

2. August/is/It's/26th.. ...................................................

3. Unit 2/Let's/at/look. ...................................................

4. am/I/student/a/Le Hong Phong /School/at/Primary. ...............................................................................

5. to/Happy/you/birthday. gift/you/for/this/is. ...................................................

Có không hề ít đa số bài bác tập tiếng Anh lớp 5, bài học giờ Anh lớp 5 mang đến trẻ nhỏ tại btxrmaster.com. Các các bạn hãy đến ttốt học ngay số đông bài học tiếng Anh thiếu nhi tương xứng cùng với công tác học tập giờ Anh của những em. Tại btxrmaster.com, đều bài bác học tập tiếng Anh đến ttốt em liên tiếp được cập nhật với góp những em có tương đối nhiều tư liệu học giờ đồng hồ Anh rộng. Hãy mang đến tthấp học ngay tại btxrmaster.com nhé!