Bài 19 trang 36 sgk toán 7 tập 2

Luyện tập: Bài §4. Đơn thức đồng dạng, chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài 19 trăng tròn 21 22 23 trang 36 sgk tân oán 7 tập 2 bao gồm tổng đúng theo cách làm, kim chỉ nan, phương thức giải bài bác tập phần đại số bao gồm vào SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn toán thù lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 19 trang 36 sgk toán 7 tập 2

Lý thuyết

1. Đơn thức đồng dạng

Hai solo thức đồng dạng là nhị đơn thức tất cả hệ số khác 0 cùng tất cả thuộc phần đổi thay.

Ví dụ: (frac-12xy^2, 5xy^2, xy^2, frac-75xy^2) là mọi 1-1 thức đồng dạng (vì chưng những solo thức này có thông số khác 0 và gồm bình thường phần biến (xy^2))

Chú ý: Các số không giống 0 được Hotline là đa số solo thức đồng dạng.

2. Cộng, trừ những đơn thức đồng dạng

Để cộng (giỏi trừ) nhì 1-1 thức đồng dạng, ta cộng (giỏi trừ) những thông số với nhau với không thay đổi phần đổi mới.

Ví dụ:

Cộng nhị 1-1 thức (2x) cùng (5x): (2x+5x=(2+5)x=7x).

Cộng nhị đối chọi thức (frac-12x^3y) cùng (x^3y): (frac-12x^3y+x^3y=(frac-12+1)x^3y=frac12x^3y).

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 19 đôi mươi 21 22 23 trang 36 sgk toán thù 7 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

btxrmaster.com trình làng cùng với các bạn không hề thiếu phương pháp giải bài tập phần đại số 7 kèm bài bác giải chi tiết bài xích 19 20 21 22 23 trang 36 sgk toán thù 7 tập 2 của Bài §4. Đơn thức đồng dạng trong chương IV – Biểu thức đại số đến chúng ta tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập các bạn coi bên dưới đây:

*
Giải bài 19 20 21 22 23 trang 36 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài 19 trang 36 sgk Toán thù 7 tập 2

Tính quý giá của biểu thức 16$x^2$$y^5$ – 2$x^3$$y^2$ tại x = 0,5 cùng y = -1

Bài giải:

Với $x = 0,5$ với $ y = -1$, ta có:

16$x^2$$y^5$ – 2$x^3$$y^2$ = 16$(0,5)^2$$(-1)^5$ – 2$(0,5)^3$$(-1)^2$ = 16$(frac12)^2$(-1) – 2$(frac12)^3$.1

= -16$frac14$ – 2$frac18$ = -4 – $frac14$ = $frac-16 – 14$ = -$frac174$

Vậy cực hiếm của biểu thức 16$x^2$$y^5$ – 2$x^3$$y^2$ trên $x = 0,5$ và $y = -1$ là: -$frac174$

2. Giải bài xích trăng tròn trang 36 sgk Tân oán 7 tập 2

Viết cha đối chọi thức đồng dạng với đối chọi thức -2$x^2$y rồi tính tổng của tất cả tư 1-1 thức đó.

Bài giải:

Có vô vàn các solo thức đồng dạng cùng với đơn thức -2x2y.

Xem thêm:

Chẳng hạn: Ba đối chọi thức đồng dạng cùng với -2x2y là:

5x2y; (frac23) x2y; – (frac13) x2y

Tổng cả bốn đối chọi thức:

-2x2y + 5x2y + (frac23) x2y + (- (frac13) x2y)

= (-2 + 5 + (frac23) – (frac13)) x2y

= (frac103) x2y.

Các chúng ta cũng có thể viết rất nhiều 1-1 thức không giống. Ví dụ:

Ba đối chọi thức đồng dạng cùng với đơn thức -2$x^2$y là:

3$x^2$y; $frac13$$x^2$y; -$frac12$$x^2$y.

khi kia tổng của tứ 1-1 thức là:

-2$x^2$y + 3$x^2$y + $frac13$$x^2$y – $frac12$$x^2$y

= (-2 + 3 + $frac13$ – $frac12$)$x^2$y

= $frac6 + 2 – 36$$x^2$y

= $frac56$$x^2$y

3. Giải bài xích 21 trang 36 sgk Toán thù 7 tập 2

Tính tổng của những 1-1 thức:

$frac34$xy$z^2$; $frac12$xy$z^2$; -$frac14$xy$z^2$.

Bài giải:

Ta có:

$frac34$xy$z^2$ + $frac12$xy$z^2$ + (-$frac12$xy$z^2$)

= ($frac34$ + $frac12$ – $frac12$)xy$z^2$

= $frac3 + 2 – 14$xy$z^2$

= xy$z^2$.

4. Giải bài 22 trang 36 sgk Tân oán 7 tập 2

Tính tích những đối kháng thức sau rồi tra cứu bậc của đối chọi thức nhấn được:

a) $frac1215$$x^4$$y^2$ cùng $frac59$xy

b) -$frac17$$x^2$y cùng -$frac25$x$y^4$

Bài giải:

a) Ta có:

($frac1215$$x^4$$y^2$).($frac59$xy)

= ($frac1215$.$frac59$)$x^4$$y^2$.xy

= $frac49$$x^5$$y^3$

Vậy đối kháng thức nhận ra có bậc $8$.

b) Ta có:

(-$frac17$$x^2$y)(-$frac25$x$y^4$)

= (-$frac17$)(-$frac25$)$x^2$y.x$y^4$

= $frac235$$x^3$$y^5$

Vậy 1-1 thức nhận ra bao gồm bậc $8$.

5. Giải bài xích 23 trang 36 sgk Toán thù 7 tập 2

Điền các đối kháng thức phù hợp vào ô trống:

a) 3$x^2$y + $square$ = 5$x^2$y

b) $square$ – 2$x^2$ = -7$x^2$

c) $square$ + $square$ + $square$ = $x^5$

Bài giải:

Có các đáp số khác nhau có thể thỏa mãn nhu cầu điều kiện đầu bài. Các chúng ta có thể tham khảo một số ít các đáp số sau:

a) 3$x^2$y + $square$ = 5$x^2$y

⇔ 3$x^2$y + 2$x^2$y = 5$x^2$y

b) $square$ – 2$x^2$ = -7$x^2$

-5$x^2$ – 2$x^2$ = -7$x^2$

c) Ba ô trống là bố solo thức đồng dạng cùng với solo thức tổng với tổng 3 thông số bởi 1 chẳng hạn 15x5 ; -12x5 ; -2x5 .

Một ô là x5 , thì ô sót lại là 2 solo thức đồng dạng gồm hệ đối nhau chẳng hạn: x5 ; 2x2 ; -2x2 .

Vậy: $square$ + $square$ + $square$ = $x^5$

⇔ -3$x^5$ + $x^5$ + 3$x^5$ = $x^5$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm cho bài xích tốt cùng giải bài tập sgk toán thù lớp 7 cùng với giải bài bác 19 đôi mươi 21 22 23 trang 36 sgk toán 7 tập 2!