47 cách sử dụng giới từ trong tiếng anh

Giới từ thuộc đội từ nhiều loại được sử dụng khá nhiều trong giờ Anh, Đặc biệt với đông đảo câu chứa thời hạn thì giới từ nằm trong 1 một trong những thành phần cấp thiết thiếu. Hãy thuộc Anh ngữ Ms Hoa tham khảo thêm về từ nhiều loại cơ bạn dạng này nhé.

Bạn đang xem: 47 cách sử dụng giới từ trong tiếng anh


I. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG GIỚI TỪ

1. Giới tự là gì?

Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là một thành phần lời nói giới thiệu, giới tự được để vào câu sẽ chỉ ra rằng mối quan hệ một trong những điều được nhắc trong câu ấy.

Ví dụ, trong câu “The mèo sleeps on the sofa” (Con mèo ngủ trên ghế sofa), tự “on” là một trong những giới từ, reviews 1 danh từ thứ hai có vào câu “on the sofa”

2. Nguyên tắc sử dụng giới từ

Vị trí của giới từ: Giới từ bao gồm vị trí đứng riêng của bản thân trong câu, dưới đấy là vị trí của một số giới từ bỏ cơ bản trong giờ Anh

Trước danh từ:

In the morning: Vào buổi sáng

On Monday: Vào sản phẩm công nghệ 2

Sau cồn từ:

Có thể liền sau rượu cồn từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa hễ từ cùng giới từ

+ The book is on the table = Quyển sách ngơi nghỉ trên bàn.

+ I live in Ho bỏ ra Minh city = Tôi sống ở tp Hồ Chí Minh.

+ He picked me up (from the airport) yesterday = Anh ấy đã gửi tôi lên ( từ sân bay) ngày hôm qua

Sau tính từ:

+ I’m not worried about living in a foreign country = Tôi không lo ngại về bài toán sống sinh hoạt nước ngoài.

+ He is not angry with you = Anh ấy không giận bạn.

 

Một số nhà điểm ngữ pháp:

*

II. MỘT SỐ GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

1. Một trong những giới từ thường xuyên gặp

Các giới từ hay gặp

1) Giới từ bỏ chỉ thời gian:

- At: vào mức (thường đi với giờ) - I get up at 6.00

- On: vào (thường đi cùng với ngày) - The book on the table

- In: vào (thường đi cùng với tháng, năm, mùa, gắng kỷ) - On my birthday, on Saturday

- Before: trước - Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden

- After: sau - After David had gone home, we arrived

- During: (trong khoảng) đi với danh từ bỏ chỉ thời gian - I fell asleep during the film

2) Giới từ bỏ chỉ chỗ chốn:

- At : trên (dùng mang đến nơi chốn nhỏ như trường học, sảnh bay…) - The teacher is at the desk

- In : trong (chỉ ở mặt trong) , sinh hoạt (nơi chốn lớn thành phố, thức giấc ,quốc gia, châu lục…)

Coffee 2 in 1, I’m working in Hanoi

- On, above, over : trên - The cat sleeps above the box

3) Giới từ bỏ chỉ sự đưa dịch:

- To, into, onto : đến, tiếp cận cùng tiếp xúc bề mặt,ở phía ngoại trừ cùng của vật, địa điểm

I go into the garden, the boat was driven onto the rocks

- Across : ngang qua – A bird is flying across

- Along : dọc từ - I knew it all along

- Round, around, about: quanh - a round voyage Halong bay

4) Giới từ chỉ thể cách:

- With: với- I’m shopping with my brother

- Without: không, không có- lớn travel without a ticket

- According to: theo - according khổng lồ the archives, he was born in Paris

- In spite of : tuy nhiên - In spite of eating KFC regularly Giang remained slim

- Instead of : thay bởi - I’ll have coffee instead of tea

5) Giới trường đoản cú chỉ mục đích:

- to lớn : để

- In order lớn : để- She gave up work in order/so as to lớn have more time with the children

- For : dùm, dùm mang đến - He signed it for me, Let me vị it for you

- So as to: để - She works hard so as khổng lồ have a better life in the future

6) Giới từ chỉ nguyên do:

- Thanks to : nhờ ở

Thanks to your help, I passed the exam (nhờ sự giúp đỡ của người sử dụng mà tôi thi đậu)

- By means of : nhờ, bằng phương tiện

2. Một số trong những sai lầm thường gặp gỡ khi thực hiện giới từ

- sai lầm 1: tư duy từ biện pháp dùng đã gặp trước đó:

Trước kia ta chạm mặt : worry about : lo ngại về

Lần sau gặp gỡ chữ : discuss _____ (thảo luận về) cầm là ta suy ra từ bỏ câu trên nhưng mà điền about vào, gắng là sai.

- không đúng lần 2: Không phân biệt là giới từ đổi khác vì thấy cùng một danh từ:

Trước đó ta gặp : in the morning

Thế là khi gặp gỡ : ___ a cold winter morning, thấy morning nên chọn ngay in => sai (đúng ra cần dùng on )

- sai lạc 3: Bị giờ đồng hồ Việt ảnh hưởng:

Tiếng Việt nói: lịch sự với ai; yêu cầu khi gặp gỡ : polite (lịch sự ) liền cần sử dụng ngay with ( cùng với ) => yêu cầu thay bởi từ: important (quan trọng) với/ đối với

 

3. Nguyên tắc hình tam giác vào giới từ

Quy tắc hình tam giác theo luồng thông tin có sẵn tới như là 1 quy tắc góp ghi nhớ cách dùng giới từ in, on, at và cách áp dụng của chúng.

Ba giới từ bỏ chỉ thời gian, địa chỉ "in", "on", "at" rất rất dễ khiến nhầm lẫn. Nguyên tắc hình phễu được khá nhiều người sử dụng để giúp đỡ bạn giải quyết và xử lý vấn đề này. Tưởng tượng cách thực hiện "in","on"", "at" như một tam giác ngược, hoặc loại phếu. Loại phễu này lọc dần các cụm tự chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc bớt dần nút độ chung chung, tăng dần mức độ ráng thể.

*

In

To độc nhất của phễu là giành riêng cho giới từ bỏ in - chỉ rất nhiều thứ khủng nhất, thông thường chung nhất. Cùng với thời gian, "in" dùng trước mọi từ chỉ thời hạn khái quát tốt nhất như "century" (thế kỷ) cho đến "week" (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, "in" dùng cho những vị trí lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. "In" dùng thời gian từ tầm thường nhất cho đến week (tuần), địa điểm từ phổ biến nhất cho tới thị trấn, xóm xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening.

On

Phần thân của phễu giành riêng cho "on", tương xứng với địa điểm rõ ràng hơn, thời gian chi tiết hơn đối với ""in". Về thời gian, "on" dùng cho ngày cố kỉnh thể, hoặc một lúc nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về địa điểm, "on" cần sử dụng cho một vùng tương đối dài, rộng lớn như con đường phố, bãi biển...

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

At

Phần chóp phễu, khớp ứng với thời hạn địa điểm rõ ràng nhất, giành cho giới tự "at". Về thời gian, "at" cần sử dụng cho mốc thời hạn cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về địa điểm, "at" sử dụng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Như vậy, bí quyết dùng giới trường đoản cú về thời gian, địa điểm của ba giới trường đoản cú "in", "on", "at" tuân theo quy tắc hình phễu, ngoài một vài nước ngoài lệ như trên.

III. BÀI TẬP THỰC HÀNG GIỚI TỪ trong TIẾNG ANH

Điền giới từ tương thích vào khu vực trống

1.We’ll buy a smaller house when the children have grown _______ and left home.

2. The computer isn’t working. It broke _________ this morning.

3. My headaches have been much better since I gave ________ drinking coffee.

4. I turned _______ their offer because they weren’t going khổng lồ pay me enough money.

5. It was not a problem. We looked _______ his number in the telephone book.

6. Helen takes ________ her mother in many ways.

7. We need to lớn set ________ early tomorrow.

8. The plane took ________ very quickly.

9. Anne’s leaving ________ London tomorrow morning.

10. Your friend is always complaining _______ her job.

11. If there was a technical failure, Gagarin might never get _______ lớn the Earth.

12. Courses lượt thích shoemaking or glass engraving provide people ________ practical skills they can bởi vì with their hands.

13.She is famous _______ her beautiful face và sweet voice.

14. We are all aware ________ the importance of the environment protection.

15. His opinion is different _________ mine.

16. If you don’t pay attention _________ the teacher, you won’t understand the lesson.

17. I’m not familiar______ his name, but his face seems familiar_____ me.

18. We were very grateful_______ our friends for all of their assistance.

19. No one knew precisely what would happen ______ a human being in space.

20..How would the mind deal ______ the psychological tension?

21. I’m good________ English, but I’m bad______ Mathematics.

22. Mrs. Brown is often worried__________ money.

23. Her parents are very pleased_________ her French.

24. I’m not interested ___________ politics.

25. I’m bit short_________ money. Can you lend me some?

26. I was delighted___________ the present you gave me.

27. She was sad because he was very rude_________ her.

28. She was very angry_________ Tom.

29. Fred is capable________ doing better work than he is doing at present.

30. You get bored___________ doing the same thing every day.

31. Thank you. It was very kind________ you khổng lồ help me.

32. Mr. Green is responsible ________hiring employees.

33. There"s really no need for you lớn be afraid________ the examination.

34. Ken was proud________ his good marks on the English.

35. My plan is similar_______ yours, but it is different__________ Ken"s.

36. Pierre said he had become quite fond_______ American hamburgers.

37. That fashion magazine is full______ advertising for women"s clothes.

Xem thêm:

38. Thin gloves aren"t very suitable___________ that kind of work.

39. They were happy_______ the results of the election.

40. Y. Gagarin lifted _______ into space aboard the Vostok 1 _____ 9.07 a.m. Moscow time _______ 12th April, 1961.

41. If you want to thảm bại weight, you must go ________ a diet.

42. You should learn ________ heart all the new words and try to lớn use them in the context.

43. We have been learning English ________ five years.

44.Can you send it to me _______ fax?

45. She"s never satisfied _________ what she has got.

46. She wanted lớn borrow some books ______ him but she was shy _______ asking.

47. They succeeded ______escaping______ the burning house.

48. I don"t approve ______ your smoking. I wish you would give ______ that habit.

49. Vì you think we"ll find a solution ______ the problem?

50. I must try và look ______ my notes before the exam.

51. He admitted having opened the suitcase _______ asking its owner.

52. Opening the parcel, he was surprised _______ what he saw.

53. She insisted ________ him wearing the red tie.

54. The teacher tried to explain the new formula________ his students.

55. The English contest organized ________ our teachers is an annual event in my school.

56. The participants must find ________ all the answers in order to lớn go in the next round.

57. Are you excited____________ going on holiday next week?

58. She said lớn me "why don"t you relax ________a while?"

59. ________ the kết thúc of the film, the heroine was reunited with her family.

60. On behalf ________ our group, he made a speech at the meeting.

61. Have you washed your hands _________having lunch.

62. He was accused _________ having stolen a car.

63. Thank you very much _________ inviting me to lớn your party.

64. We could not play soccer due _________the bad weather.

65. If you don"t want khổng lồ watch TV. Turn it _________, please.

66. He is retired. He lives ________ his pension.

67. He"s getting bored _______ learning _________ heart.

68. The bomb went _______ killing several by-standers.

69. They cancelled the flight because ________ the storm.

70. The local people are very hospitable _________ strangers.

71. Why were you absent ________ class this morning?

72. In English lessons we always speak _____________ English.

73. When I bought the house, my sister helped me _______ with a loan.

74. Your father is very kind __________David.

75. Your plan is similar _____________his.

76. She is accustomed _______________getting up early.

77. This area is rich______________ oil.

78. Are you acquainted ______________ this man?

79. It was very nice ___________ him to lớn give me a lift.

80. Smoking is harmful____________ our health.

81. Mary always take good care ________her children.

82. Our study is very important__________ our future and useful __________ our country.

83. Why don"t you ask _________a pay increase?

84. Don"t shout ________the child when he makes a mistake.

85. Ken prefers Chinese food ________French food.

86. How long have they been working _________the company?

87. He wore a hat, which made him look _________a spy.

88. I think your mother should let you make ________your own mind.

89. The pens made ____________ plastic are very cheap .

90. Many of the stories are based ________ rumor.

91. Was your friend successful________ getting a loan from the bank?

92. If you look __________ the book, you can find what you need.

93. You should make use __________ the books you have.

94. She was very upset__________ the news of her father"s death.

95. How would the body toàn thân react ______ the extreme changes in temperature?

96. We congratulate you ______ your successful flight.

97. The American people shared ______ the Soviet people their satisfaction for the safe flight.

98. Most of the streets were named ______ national heros.

99. Trung quốc became the third country in the world lớn be able to lớn independently carry _______manned space flights.

100. He was in orbit around the Earth ______ a speed of more than 17,000 miles per hour.

Đáp án

1. Up

2. Down

3. Up

4. Down

5. Up

6. After

7. Off

8. Off

9. For

10. About

11. Back

12. With

13. For

14. Of

15. From

16. To

17. With

18. To

19. To

20. With

21. At/at

22. About

23. With

24. In

25. Of

26. With

27. To

28. With

29. Of

30. With

31. Of

32. For

33. Of

34. Of

35. To

36. Of

37. Of

38. For

39. With

40. Off / at / on

41. On

42. By

43. For

44. By

45. With

46. From/ of

47. In / from

48. Of

49. To

50. Through

51. Without

52. At

53. On

54. To

55. For

56. Out

57. About

58. For

59. At

60. Of

61. Before

62. Of

63. For . Of

64. To

65. Off

66. On

67. With/by

68. Off

69. Of

70. To

71. From

72. In

73. Out

74. To

75. To

76. To

77. In

78. With

79. Of

80. To

81. Of

82. For/ for

83. For

84. At

85. To

86. For

87. Like

88. Up

89. Of

90. On

91. In

92. Through

93. Of

94. About

95. To

96. On

97. With

98. After

99. Out

100. At

➢  những chủ điểm ngữ pháp TOEIC quen thuộc

➢  kết cấu as long as và những cấu trúc thường gặp

➢  cấu trúc Each other và những cấu tạo thường gặp

Trên là vớ tần tật về giới từ, một nhiều loại từ loại trong tiếng anh cực kỳ quan trọng. Những kiến thức về giới từ bỏ trong giờ đồng hồ anh luôn mở ra trong những bài thi TOEIC, IELTS tốt tiếng anh tiếp xúc hằng ngày.

Vậy cho nên việc hiểu biết kĩ lưỡng về giới từ sẽ giúp bạn nâng cao tốt hơn chuyên môn tiếng anh của mình.