200 TRUYỆN NGẮN TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI HỌC

Với hơn 200 truyện nlắp tiếng Anh gồm âm thanh, đây là nguồn tư liệu thực hành nghe gọi giờ Anh hữu ích dành riêng cho những người bắt đầu học và bước đầu luyện nghe.

Tất cả truyện nđính ở chỗ này được viết bằng kiểu dáng giờ đồng hồ Anh đơn giản, đọc dễ, dễ hiểu trường đoản cú cách dùng tự đặt câu đến cấu tạo ngữ pháp.

Chúc bạn học xuất sắc cùng kỹ năng nghe ngày 1 tiến bộ.


Bạn đang xem: 200 truyện ngắn tiếng anh cho người mới học

*

The Birthday Cake

It was Jenny’s fourth birthday. She was four years old. Her mom baked a cake for her. Her mom baked a chocolate cake for her. The cake had two layers. …


*

The Tomato

The emergency number is 911. The emergency number is for emergencies. An emergency is a fire. An emergency is a crime. An emergency is an accident. Steve sầu …


*

The Indoor Antenna

Brian didn’t have cable TV. He didn’t have sầu satellite TV. He had an antenna for his TV. He had an indoor antenna. But it was an old antenmãng cầu. The …


*

School Starts

It was the first day of school. Pete was in the first grade. He got on the school bus. It was a big yellow school bus. He did not know the kids on the bus. The …


Xem thêm:

*

Halloween

It was Halloween, the last day of October. It was October 31. Halloween was Freddy’s favorite day. He liked Halloween better than Christmas. He liked …


The Painter

The painter was on the ladder. The ladder was on the sidewalk. The ladder was leaning against the wall. The painter was standing about 10 feet above the …


A Cat Scratch

Kenny was crying. “Why are you crying?” Mom asked Kenny. “The cat scratched me,” said Kenny. The cát had scratched Kenny on his hvà. …


A Thief on the Sidewalk

She looked at the man walking along the sidewalk next to lớn the nice houses. He didn’t live sầu in any of those houses. She had seen this man several times …


Take a Drive

She wanted lớn travel. He asked her where she wanted to lớn go. She said she wanted lớn just get on the road & drive sầu for a day or two. She wanted to lớn get out of the …


Fix the Car

She got into lớn her oto. She hoped it would start. Twice in the past month, the car had not started when she turned the key. It had started the second time she …


Time to lớn Shop

It was time lớn go to the market. He had no bananas, no apples, & no milk. He got inlớn his car & drove sầu lớn the market. It was only five sầu minutes away. The …


What’s That Smell?

It was a warm, sunny day. She put a hat on lớn keep the sun out of her eyes. She needed to lớn visit her bank. She walked down lớn the corner. There were four …